Διαμεσολαβούντες

Ποιοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Θεσσαλονίκης

Η ΤτΕ ανάρτησε τους καταλόγους των υποψηφίων καθώς και οδηγίες για τις εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, που θα διεξαχθούν 8 και 9 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, θα λάβουν χώρα οι εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα.

Την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, καθώς και οι υποψήφιοι για το πιστοποιητικό του Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων.

Οι κατάλογοι των υποψηφίων και χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο site της ΤτΕ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας