Παραγωγή και μερίδια αγοράς 22 εταιρειών στην ασφάλιση αυτοκινήτων

427

Ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Οχημάτων συνεισφέρει κάθε χρόνο τα μεγαλύτερα ποσά στη συνολική παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Το 2014, οι δύο κλάδοι που σχετίζονται με την ασφάλιση αυτοκινήτων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και Χερσαίων Οχημάτων) συγκέντρωσαν παραγωγή ύψους €1,2 δις και ποσοστό 58% των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Ειδικότερα, ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Οχημάτων κατέγραψε παραγωγή άνω του €1 δις, ενώ ο κλάδος Χερσαίων Οχημάτων, αντίστοιχα, κατέγραψε παραγωγή €210 εκατ. περίπου.

Από την ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας» παραθέτουμε ακολούθως τα στοιχεία που αφορούν την παραγωγή 22* ασφαλιστικών εταιρειών στους συγκεκριμένους κλάδους και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους, το 2014.

 

10. ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

(Ποσά σε €)

Ασφάλιστρα από

πρωτασφαλίσεις

Δικαιώματα

Συμβολαίων

Εγγεγραμμένα

Ασφάλιστρα

Μερίδιο

Αγοράς

1.

 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  ZΗΜΙΩΝ

72.436.387,01

19.425.622,13

91.862.009,14

9,0%

2.

 

ΕΘΝΙΚΗ  Α.Α.Ε.Γ.Α.

87.515.493,06

0,00

87.515.493,06

8,5%

3.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΠΙΣΤΗ

67.001.951,62

18.143.514,80

85.145.466,42

8,3%

4.

 

ERGO A.A.E.Zημιών

48.309.086,80

11.715.172,48

60.024.259,28

5,9%

5.

 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  Α.Α.Α.Ε.

45.064.218,40

13.167.149,01

58.231.367,41

5,7%

6.

 

AIG  EUROPE  LTD

47.230.474,40

10.135.208,47

57.365.682,87

5,6%

7.

 

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

44.609.256,60

9.132.589,63

53.741.846,23

5,2%

8.

 

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

38.202.887,37

9.552.911,96

47.755.799,33

4,7%

9.

 

GROUPAMA  ΦΟΙΝΙΞ  Α.Ε.Α.Ε.

36.709.718,94

7.341.823,09

44.051.542,03

4,3%

10.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

32.752.002,78

8.671.416,28

41.423.419,06

4,0%

11.

 

INTERLIFE  Α.Α.Ε.Γ.Α.

28.009.478,89

8.384.913,72

36.394.392,61

3,5%

12.

 

GENERALI Hellas A.A.E.

26.868.151,97

6.548.614,50

33.416.766,47

3,3%

13.

 

INTERNATIONAL  LIFE  Α.Ε.Γ.Α.

23.105.295,49

6.671.736,39

29.777.031,88

2,9%

14.

 

ERB  Eurolife  ΑΕΓΑ

18.198.145,25

4.550.364,62

22.748.509,87

2,2%

15.

 

AXA  Α.Α.Ε.

18.205.849,47

4.416.956,70

22.622.806,17

2,2%

16.

 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  Α.Ε.Γ.Α.

16.976.804,96

5.359.605,35

22.336.410,31

2,2%

17.

 

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

16.147.451,59

4.197.735,41

20.345.187,00

2,0%

18.

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

13.323.685,40

3.162.752,72

16.486.438,12

1,6%

19.

 

PRIME INSURANCE Cο. LTD

9.915.411,65

2.477.734,41

12.393.146,06

1,2%

20.

 

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

7.698.070,48

2.306.591,24

10.004.661,72

1,0%

21.

 

ΕΥΡΩΠΗ  Α.Ε.Γ.Α.

7.275.636,58

2.328.485,09

9.604.121,67

0,9%

22.

 

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

3.963.521,02

994.920,85

4.958.441,87

0,5%

 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 

 

157.767.859,80

15,4%

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΑΓΟΡΑΣ

 

 

1.025.972.658,38

100,0%

 

 

3. ΧΕΡΣΑΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΑ

Α/Α

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
(Ποσά σε €)

Ασφάλιστρα από

πρωτασφαλίσεις

Δικαιώματα

Συμβολαίων

Εγγεγραμμένα

Ασφάλιστρα

Μερίδιο

Αγοράς

1.

 

AIG  EUROPE  LTD

20.668.026,43

4.395.692,40

25.063.718,83

12,0%

2.

 

ΕΘΝΙΚΗ  Α.Α.Ε.Γ.Α.

23.554.166,94

0,00

23.554.166,94

11,2%

3.

 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ  Α.Α.Α.Ε.

16.946.586,83

5.418.304,47

22.364.891,30

10,7%

4.

 

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

14.634.452,20

2.923.716,65

17.558.168,85

8,4%

5.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΠΙΣΤΗ

10.136.527,90

2.746.087,06

12.882.614,96

6,2%

6.

 

ERGO A.A.E.Zημιών

9.492.423,51

2.103.590,46

11.596.013,97

5,5%

7.

 

GROUPAMA  ΦΟΙΝΙΞ  Α.Ε.Α.Ε.

7.869.810,78

1.573.952,53

9.443.763,31

4,5%

8.

 

GENERALI Hellas A.A.E.

7.196.885,13

1.703.843,21

8.900.728,34

4,2%

9.

 

AXA  Α.Α.Ε.

6.094.832,88

1.492.315,26

7.587.148,14

3,6%

10.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

5.878.127,72

1.532.272,43

7.410.400,15

3,5%

11.

 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  Α.Ε.Γ.Α.

5.243.579,73

1.578.115,50

6.821.695,23

3,3%

12.

 

INTERNATIONAL  LIFE  Α.Ε.Γ.Α.

5.111.923,33

1.437.853,35

6.549.776,68

3,1%

13.

 

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ  Α.Ε.Γ.Α.  ZΗΜΙΩΝ

4.782.218,88

1.243.173,80

6.025.392,68

2,9%

14.

 

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

4.480.956,26

1.120.631,45

5.601.587,71

2,7%

15.

 

ERB  Eurolife  ΑΕΓΑ

3.254.129,98

818.061,79

4.072.191,77

1,9%

16.

 

INTERLIFE  Α.Α.Ε.Γ.Α.

1.929.281,57

596.309,22

2.525.590,79

1,2%

17.

 

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

1.906.545,76

489.858,24

2.396.404,00

1,1%

18.

 

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

1.738.062,17

518.919,67

2.256.981,84

1,1%

19.

 

PRIME INSURANCE COMPANY LTD

1.780.499,79

396.785,21

2.177.285,00

1,0%

20.

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

1.293.148,61

245.348,15

1.538.496,76

0,7%

21.

 

ΕΥΡΩΠΗ  Α.Ε.Γ.Α.

820.276,63

262.261,72

1.082.538,35

0,5%

22.

 

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

421.653,09

106.146,07

527.799,16

0,3%

 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

   

21.518.761,44

10,3%

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΑΓΟΡΑΣ

   

209.456.116,20

100,0%

 

*Τα στοιχεία που παραθέτουμε προέρχονται από τις απαντήσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, οι οποίες ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν το σχετικό ερωτηματολόγιο που τους απευθύναμε για την αναλυτική ανά κλάδο καταγραφή της παραγωγής τους για το 2014. Όσες εταιρείες δεν συμπεριλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες, δεν διέθεσαν τα ζητούμενα στοιχεία.

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεργάζονται στο πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας
Επόμενο άρθροCapital Control vs Mind Control