Μελέτες

Παραγωγή ασφαλίστρων: Αύξηση 9,5% στο 8μηνο 2020

Αυξημένη κατά 9,5% εμφανίζεται η παραγωγή ασφαλίστρων στο 8μηνο, φτάνοντας τα €2,8 δις, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ. Οι Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν αύξηση 15,3% και €1,3 δις και οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών αύξηση 4,8% και €1,5 δις.

Πιο αναλυτικά, στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,8% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και οι 18 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τα στοιχεία που διέθεσαν οι παραπάνω εταιρείες προκύπτει ότι στις Ασφαλίσεις Ζωής, η παραγωγή του κλάδου Ι. Ασφαλίσεις Ζωής ανήλθε σε €804 εκατ., αυξημένος κατά 1,8%. Εντυπωσιακή, για άλλη μια φορά, η αύξηση του κλάδου III. Ασφαλίσεις  Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (+62,9%), η παραγωγή του οποίου ανήλθε σε €397 εκατ.

Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών ο μεγαλύτερος σε παραγωγή κλάδος, αυτός της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων εμφανίζει και πάλι μειωμένη παραγωγή κατά 2,2%, ανερχόμενος στα €474 εκατ.

Μικρή μείωση (-0,2%) κατέγραψε και ο κλάδος, 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, με €220 εκατ., ενώ ο κλάδος 2. Ασθένειες, κατέγραψε αύξηση 12,3%, και ασφάλιστρα ύψους €217 εκατ.

Όσον αφορά τον μήνα Αύγουστο, η έρευνα κατέγραψε παραγωγή ύψους €307 εκατ. αυξημένη κατά 12,6%. Οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν ασφάλιστρα ύψους €177 εκατ. αυξημένα κατά 16,0%, ενώ οι Ασφαλίσεις Ζωής €131 εκατ., αυξημένα κατά 8,3%.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας