Παγώνης, Λευτεριώτης, Μπακάλης, Λυσιμάχου στην Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση των γεωργικών ασφαλίσεων

4508

Στις 27 Ιανουαρίου έγινε γνωστό ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης, υπέγραψε απόφαση συγκρότησης ομάδα εργασίας για τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων.

Όπως διαβάζουμε στο σχετικό δελτίο Τύπου, «στόχος της ομάδας αυτής είναι να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα και παράλληλα να συντάξει πόρισμα στο οποίο θα περιγράφονται τα θέματα που επεξεργάστηκε καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα».

Σημειώνεται ότι, στη διάρκεια των εργασιών της, «η ομάδα θα μελετήσει τη διαχρονική εξέλιξη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα αναλύσει τα ιστορικά δεδομένα καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ. Τέλος, η ομάδα εργασίας θα διερευνήσει πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους αποζημίωσης καταστροφών».

Η Ομάδα Εργασίας

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Απόφαση, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 23 Ιανουαρίου, η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τους κ.κ.:

α) Ανδρέα Λυκουρέντζο, πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), ως Συντονιστή.

β) Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

γ) Χρήστο Γιαννακάκη, τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

δ) Πέτρο Τζαβέλλα, αντιπρόεδρο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

ε) Βασίλειο Έξαρχο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

στ) Τριαντάφυλλο Λυσιμάχου, σύμβουλο διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

ζ) Νικόλαο Παγώνη, πρόεδρο του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

η) Σπυρίδων Λευτεριώτη, τέως Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Ασφαλιστικής, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

θ) Ευάγγελο Μπακάλη, στέλεχος της GROUPAMA Ασφαλιστικής, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

ι) Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/-τρια.

Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας αναλαμβάνει ο Λαγκουράνης Αθανάσιος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α’, του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε 4 μήνες το πόρισμα

Η Ομάδα Εργασίας καλείται να ολοκληρώσει το έργο της εντός τεσσάρων μηνών, από την ανάρτηση της Απόφασης στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Συγκεκριμένα, στο τέλος των εργασιών, η ομάδα εργασίας θα συντάξει πόρισμα στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα θέματα που επεξεργάστηκε, καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που συμμετέχουν σε αυτήν.

Με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, το πόρισμα θα επιδοθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα κοινοποιηθεί στους επικεφαλής των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να έχει “καλύτερη τύχη” το πόρισμα της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας, γιατί αν σκεφτούμε την “τύχη” του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε για την επεξεργασία και διατύπωση του μηχανισμού μετάβασης σε ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαιτέρως αισιόδοξοι.

Προηγούμενο άρθροΧορηγική συνεργασία της Mega Brokers με την ΠΑΕ ΑΕΚ
Επόμενο άρθροTo 1o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας διοργανώνει η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α