Μελέτες

Οριακά αυξημένη η παραγωγή ασφαλίστρων α’ τριμήνου 2015

Αύξηση 0,7% παρουσίασε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το α’ τρίμηνο του 2015, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014. Ειδικότερα, στις ασφαλίσεις Ζωής επετεύχθη αύξηση 17,5%, που οφείλεται κυρίως στα προϊόντα Ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked), ενώ στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, καταγράφηκε μείωση 11,8%, που οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτων, καθώς η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Οχημάτων κατέγραψε μείωση 20,2%.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από τη σχετική μελέτη που εκπονεί η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, στο πλαίσιο της μηνιαίας καταγραφής της εξέλιξης της παραγωγής ασφαλίστρων. Στην έρευνα συμμετείχαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 95,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων (με βάση πλήρη στοιχεία της αγοράς έτους 2014).

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε : «Από την έρευνα της ΕΑΕΕ για την παραγωγή ασφαλίστρων α’ τριμήνου 2015 το συμπέρασμα που προκύπτει είναι μικτό. Αρχικά, ο Μάρτιος του 2015 είναι ο πρώτος μήνας που καταγράφεται αύξηση στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων σε μηνιαία βάση, μετά τον Οκτώβριο του 2014, γεγονός που κρίνεται θετικά. Θετική είναι και η εξέλιξη των Ασφαλίσεων Ζωής, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Ζωής ΙΙΙ, ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις. Η παραγωγή, όμως, στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, παραμένει σε αρνητική πορεία, με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στον Κλάδο Αυτοκινήτων».

 

Δείτε εδώ τη μελέτη της ΕΑΕΕ

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας