Όμιλος Talanx: Σημαντική αύξηση ασφαλίστρων και κερδών το 1ο εξάμηνο 2013

257

Με ουσιαστική ανάπτυξη και στο πρώτο εξάμηνο του 2013 συνέχισε την πορεία του ο Όμιλος Talanx –που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG–, σημειώνοντας αυξημένα καθαρά κέρδη, παρά την επίδραση σημαντικών ζημιών όπως οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη. 

Οι εξαγορές στην Πολωνία καθώς και η οργανική ανάπτυξη συνέβαλαν στα θετικά αποτελέσματα στον τομέα Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών, ενώ και οι εγχώριες Ασφαλίσεις Ιδιωτών (στη γερμανική αγορά) σημείωσαν μικρή αύξηση. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ενισχύθηκαν και στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, ωστόσο οι πολυάριθμες μεγάλες ζημίες οδήγησαν σε μείωση των καθαρών κερδών του Ομίλου. Ο τομέας Αντασφαλίσεων πέτυχε συνολικά θετική απόδοση.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 10% για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 1 Ιουνίου 2013, στα 15 δισ. ευρώ (από 13,6 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους). Συνεκτιμώντας τις συναλλαγματικές προσαρμογές, σημειώθηκε αύξηση κατά 11%, ενώ συνεκτιμώντας και τις εξαγορές, η αύξηση κυμάνθηκε στο 6%. 

Το τεχνικό αποτέλεσμα περιορίστηκε κατά 5% σε -730 εκατ. ευρώ (από -695). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 7% σε 1,9 δισ. ευρώ (1,7), μερικώς λόγω έκτακτων κερδών από εκποίηση. Τολειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ) αυξήθηκε σε 1 δισ. ευρώ (0,9), ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 15% σε 407 εκατ. ευρώ (353). Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν σε 1,61 ευρώ (1,69). Ο μικτός δείκτης βελτιώθηκε σε 96,0% (98,0%).

«Το πρώτο μισό του έτους χαρακτηρίστηκε αφ’ ενός από θετική ανάπτυξη και κέρδη από τη μείωση της συμμετοχής μας στην Swiss Life Holding, και αφ’ ετέρου από μεγάλες ζημίες, κυρίως λόγω της καταστροφικής πλημμύρας που έπληξε την Κεντρική Ευρώπη. Η επιβάρυνση του Ομίλου συνολικά από τις ζημίες αυτές παρέμεινε εντός των προβλέψεών μας, κάτω από τα  250 εκ. ευρώ», ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Talanx AG, Herbert K. Haas. «Συνολικά υπερισχύουν τα θετικά αποτελέσματα, και επομένως παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι ο Όμιλος θα επιτύχει καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα επίπεδα των 700 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2013. Η πορεία αυτή καταδεικνύει ότι η ενσωμάτωση των εξαγορών μας στην Πολωνία και το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο επιτυγχάνουν σταθερά και συνεπή αποτελέσματα. Η πρόβλεψή μας προϋποθέτει ότι τυχόν περαιτέρω ζημίες θα παραμείνουν εντός των προβλεπόμενων επιπέδων και δεν θα υπάρξουν σημαντικές αναταραχές στις αγορές κεφαλαίου και συναλλάγματος».

Βιομηχανικές ασφαλίσεις
Στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στο πρώτο μισό του έτους ανήλθαν στα 2,4 δισ. ευρώ (2,2) αυξημένα κατά 7%. Η αύξηση μετά τις συναλλαγματικές προσαρμογές ανήλθε στο 8%. Στα αυξημένα ασφάλιστρα συνετέλεσε η θετική πορεία των εργασιών στο εξωτερικό καθώς και η άνοδος στις τιμές ασφαλίστρων στη γερμανική αγορά. Τοτεχνικό αποτέλεσμα έκλεισε στα -11 εκατ. ευρώ (58), λόγω της επίδρασης από τις πλημμύρες και από άλλες μεγάλες ζημίες στο δεύτερο τρίμηνο. Η καθαρή επιβάρυνση από τις ζημίες αυτές ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από το προηγούμενο έτος. Επιπρόσθετες προβλέψεις στην HDI-Gerling Ολλανδίας στο πρώτο τρίμηνο επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Ο μικτός δείκτης αυξήθηκε σε 101,2% (από 92,6%). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 5% σε 108 εκατ. ευρώ (113) λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ (99).

Προηγούμενο άρθροΣτατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου 2012
Επόμενο άρθροΣτατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου 2012