Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Generali: Στα €5,1 δισ. το λειτουργικό αποτέλεσμα στο 9μηνο 2023

Η Generali πέτυχε συνεχιζόμενη αύξηση του λειτουργικού και καθαρού της αποτελέσματος, στο 9μηνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κεφαλαιακή της θέση.

Πιο αναλυτικά, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,7% στα €60,5 δισ., χάρη στην ισχυρή άνοδο των ασφαλίσεων Περιουσίας & Ατυχημάτων (+11,4%). Οι καθαρές εισροές στις Ασφαλίσεις Ζωής επικεντρώθηκαν εξ ολοκλήρου στα unit-linked και στα προϊόντα Προστασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 16,7% σε €5,1 δισ., επωφελούμενο, μεταξύ άλλων, από τη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας και τις εξαγορές. Αιχμή του δόρατος οι Ασφαλίσεις Περιουσίας & Ατυχημάτων, το λειτουργικό αποτέλεσμα των οποίων αυξήθηκε κατά 50,3%, φτάνοντας τα €2.155 εκατ. και αντισταθμίζοντας τον αντίκτυπο από τις φυσικές καταστροφές. Το Combined Ratio βελτιώθηκε σε 94,3% (-3,1 π.μ.). Το λειτουργικό αποτέλεσμα των ασφαλίσεων Ζωής ανήλθε σε €2.786 εκατ. (-1,1%), με τάση βελτίωσης το 3ο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο. Εξαιρετικό το περιθώριο κέρδους των νέων εργασιών στο 5,74% (+0,04 π.μ.)

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα Asset & Wealth Management αυξήθηκε κατά 3,8% στα €728 εκατ., χάρη στην ισχυρή συνεισφορά της Banca Generali.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα Holding και λοιπών δραστηριοτήτων βελτιώθηκε σε €-216 εκατ. από €-249 εκατ. το 9μηνo του 2022.

Το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 29,6% σε €2,98 δισ. (€2,30 εκατ. το 9μηνο του 2022). Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο βελτιωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο προήλθε από τις διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και το μη επαναλαμβανόμενο κεφαλαιακό κέρδος που σχετίζεται με την πώληση μιας εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων στο Λονδίνο (€193 εκατ. μετά από φόρους), ενώ αντανακλά την επίδραση των ρωσικών τίτλων σταθερού εισοδήματος, ύψους €93 εκατ., που καταχωρίστηκαν στο 9μηνο του 2022.

Επιβεβαιώθηκε η σταθερή κεφαλαιακή θέση του Ομίλου, με Δείκτη Φερεγγυότητας στο 224% (221% στο τέλος του 2022).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν σε €27,2 δισ. (+2,1% σε σύγκριση με το 2022). Το Contractual Service Margin (CSM) διαμορφώθηκε στα €32,2 δισ. (€31,0 δισ. στο τέλος του 2022).

Το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε €625,3 δισ. (+1,6% σε σύγκριση με τη χρήση 2022).

Ο CFO του ομίλου Generali, κ. Cristiano Borean, δήλωσε: «Ο Όμιλος συνέχισε να αναπτύσσεται κερδοφόρα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2023, χάρη στην ισχυρή αύξηση τόσο των λειτουργικών όσο και των καθαρών αποτελεσμάτων και παρά τις μεγαλύτερες επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά του σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη στρατηγική μας, διατηρούμε τη δέσμευσή μας για τεχνική αριστεία στον κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων, ενώ στις Ασφαλίσεις Ζωής θα συνεχίσουμε να στηριζόμαστε στους πιο κερδοφόρους επιχειρηματικούς κλάδους. Χάρη στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και τη σταθερή κεφαλαιακή της θέση, η Generali συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την επίτευξη όλων των στόχων του “Lifetime Partner 24”: Driving Growth”».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας