Μελέτες

Mercer: 4 κυρίαρχες τάσεις στα ομαδικά υγείας

Έρευνα που πραγματοποίησε η Mercer, μεταξύ 223 ασφαλιστών σε 58 χώρες, εντόπισε τέσσερα βασικά θέματα που επηρεάζουν τους κινδύνους και το κόστος των παροχών υγείας των εργαζομένων.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα της Mercer, με τίτλο MMB Health Trends 2024, οι ιατρικές δαπάνες αρχίζουν να ξεπερνούν τα προ πανδημίας επίπεδα. Το 2023, αναμένεται να αυξηθούν κατά 12,4% παγκοσμίως, λόγω του πληθωρισμού, και της χρήσης-αλλαγών στα θεραπευτικά σχήματα. Ενώ ο ρυθμός αύξησης προβλέπεται να μειωθεί ελαφρά το 2024 (11,7%), θα εξακολουθήσει να είναι υψηλότερος από ό,τι ήταν πριν την πανδημία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πίεση για τη διαχείριση του κόστους των προγραμμάτων υγείας των εργαζομένων γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με την έρευνα, η κατανόηση των τάσεων όσον αφορά τις ιατρικές δαπάνες και των επιπτώσεών τους είναι ζωτικής σημασίας για τους εργοδότες, επιτρέποντάς τους να σχεδιάσουν προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης και των εργαζομένων τους.

Ποιες είναι, όμως, οι κορυφαίες τάσεις που διαμορφώνουν-επηρεάζουν το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται από τους εργοδότες;

1. Πάνω από τις μισές αγορές αντιμετωπίζουν διψήφιες αυξήσεις κόστους.

Με τον καρκίνο να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των δαπανών αποζημίωσης, οι εργοδότες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα και να επικεντρωθούν σε προληπτικά μέτρα, ενώ θα πρέπει να εξεταστούν τυχόν πιο πρόσφατες λύσεις για την υποστήριξη ατόμων με σοβαρή διάγνωση.

Το 86% των ασφαλιστών παγκοσμίως πιστεύει ότι ο ιατρικός πληθωρισμός είχε σημαντική ή πολύ σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των ιατρικών δαπανών το 2023.

2. Τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν προβλήματα από την έλλειψη επαγγελματικών προσόντων.

Η χρηματοδοτούμενη από τους εργοδότες υγειονομική περίθαλψη παρέχει ευκαιρίες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μέσω της δυνατότητας για πρόσβαση σε κέντρα αριστείας υψηλής ποιότητας και της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων για την υγεία.

Το 70% των ασφαλιστών αναμένουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την πρώτη διάγνωση ή/και τη θεραπευτική προσέγγιση θα έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην υγειονομική περίθαλψη που χρηματοδοτείται από εργοδότες, κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

3. Οι ασφαλιστές ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών για περιορισμό του κόστους.

Οι εργοδότες και οι σύμβουλοί τους θα πρέπει να διαπραγματεύονται με τους παρόχους, για να διασφαλίσουν ότι τα εύλογα μέτρα περιορισμού του κόστους είναι επικαιροποιημένα και ανταγωνιστικά.

Το 42% των ασφαλιστών δεν έχουν επικαιροποιήσει τις εκπτώσεις/εξαιρέσεις και τις συμμετοχές και δεν σκοπεύουν να το πράξουν.

4. Κενά όσον αφορά την ψυχική υγεία, την υγεία των γυναικών και την ενσωμάτωση.

Οι εργοδότες έχουν την ευκαιρία να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές για τους εργαζομένους τους, προσφέροντας παροχές χωρίς αποκλεισμούς και αντιμετωπίζοντας τα όποια κενά στην κάλυψη. 

Το 56% των ασφαλιστών δεν καλύπτει επί του παρόντος στοχευμένα θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικοποίησης και μάθησης για παιδιά, εφήβους και οικογένειες.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας