Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Atradius: Κέρδη €156,2 εκατ. το 2012

Κερδοφόρα αποτελέσματα προ φόρων ύψους €156,2 εκατ. για το οικονομικό έτος 2012, συνοδευόμενα από αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3%, ύψους €1.601,6 εκατ., ανακοίνωσε ο Όμιλος Atradius, ένας από τους κορυφαίους στην παγκόσμια αγορά της ασφάλισης πιστώσεων, είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων και bonding. 

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, «η αύξηση εσόδων προήλθε πρωτίστως από την αύξηση των ασφαλισμένων πωλήσεων των υφιστάμενων πελατών αλλά και από την αύξηση των νεοσύστατων λογαριασμών. Αθροιστικά, τα καταστήματα της Ασίας και του Global αντιπροσωπεύουν το 23% της αύξησης των εσόδων. Αναλογικά, στην Ασία η αύξηση έφτασε στο 18,6% και στο Global το 8,1% κατά το 2012. Στον τομέα ασφάλισης τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% στις περισσότερες αγορές, και στην Ισπανία και την Πορτογαλία η μελετημένη μείωση των εσόδων είχε θετικότατο αντίκτυπο στα αποτελέσματα χρήσης. Τα έσοδα απ’ την υπηρεσία bonding αυξήθηκαν κατά 10,1% σε €93,6 εκ. με αξιοσημείωτη πορεία στις περισσότερες αγορές που η Atradius δραστηριοποιείται».

Αναφορικά με το εισόδημα από τις υπηρεσίες επισημαίνεται ότι παρουσίασε αύξηση της τάξης του 11,4% κατά το 2012, «με την υπηρεσία είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων να ηγείται της προσπάθειας, παράγοντας 11,1% αύξηση εσόδων, κάτι που εξηγείται απ’ την κατά 15% αύξηση των αναθέσεων είσπραξης και της αύξησης των ασφαλισμένων ποσών προς αποζημίωση. Λοιπά έσοδα προερχόμενα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 13%. Ο τομέας αντασφάλισης σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 2,1%, ποσοστό το οποίο προ φόρων παρουσίαζε τριπλάσιο μέγεθος». 

Παρά την αστάθεια που χαρακτηρίζει τις οικονομικές συνθήκες σε παγκόσμια κλίμακα, το gross claims ratio της Atradius παρέμεινε σταθερό, σημειώνοντας μια μικρή αύξηση στο 51,2%, από 49,7% που ήταν κατά το 2011. Σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 4,4% της συνολικής έκθεσής της στον κίνδυνο, που πλέον ανέρχεται σε €468,4 δις. η Εταιρία, όπως σημειώνεται, «έχει κατορθώσει με μεγάλη επιτυχία να διευρύνει την κάλυψη που διαθέτει στους πελάτες της, διατηρώντας παράλληλα υψηλές προδιαγραφές οικονομικής ανάλυσης, με κύριο γνώμονα τη σύνεση στην ανάληψη του κινδύνου».

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά €66,7 εκ., σε €1.196,8 εκ. το 2012, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στα μεταφερόμενα κέρδη. Η βελτίωση αυτή προέρχεται κυρίως απ’ τα καθαρά κέρδη για το έτος, αντισταθμισμένα μερικώς απ’ την απόδοση μερισμάτων. 

Η παροχή υπηρεσιών παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής στην Atradius. Κατά το 2012 έλαβαν χώρα πλειάδα βελτιώσεων, τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες, προκειμένου να ικανοποιηθούν περαιτέρω οι πελάτες της. Ως παράδειγμα αναφέρεται η υπηρεσία μέσω διαδικτύου “early cost assessment”, που παρέχει στους πελάτες της ενημέρωση αναφορικά με τον υπολογισμό της δικής τους συμμετοχής στα έξοδα επανείσπραξης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση της ρευστότητάς τους. 

Οι προοπτικές του 2013  
Ο κ. Isidoro Unda, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Atradius, αναφέρει σχετικά: «Οι αγχώδεις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε παραμένουν έντονες, ειδικά στις ευρωπαϊκές χώρες που διέπονται από αστάθεια. Εμείς προχωρούμε με πάγια στρατηγική μας την υποστήριξη των πελατών μας όπου αυτοί δραστηριοποιούνται, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες αγορές. Συνεχής στόχος μας η παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών στους πελάτες μας υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τους για αύξηση εσόδων, προστατεύοντας πάντα τις εισπρακτέες απαιτήσεις τους».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας