Διεθνή

Ολοκληρώθηκε η πώληση της NN Life Luxembourg

To NN Group ανακοίνωσε την πώληση της NN Life Luxembourg στην Bankers Insurance Holdings S.A., μέρος της οικογένειας ανεξάρτητων ασφαλιστικών εταιρειών που υποστηρίζονται από την Global Bankers Insurance Group. Η συναλλαγή, η οποία ανακοινώθηκε στις 6 Απριλίου 2017, δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση και το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου NN.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας