19.9 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Oι θέσεις της Insurance Europe για τη ρήτρα επισκευής των οχημάτων

Η Insurance Europe επιδοκιμάζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απελευθερώσει την αγορά ανταλλακτικών, εισάγοντας στην αναθεώρηση της Οδηγίας περί Σχεδιασμού (Design Directive) μία ευρωπαϊκή ρήτρα επισκευής.

Η Insurance Europe δημοσίευσε μια σειρά βασικών σχολίων σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, μεταξύ άλλων, ζητά να απαλειφθούν η μεταβατική περίοδος και οι εξαιρέσεις για τα ανταλλακτικά οχημάτων.

Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, «η εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με την προστασία του σχεδιασμού για τα εμφανή και αντικαταστάσιμα ανταλλακτικά σε σύνθετα προϊόντα, όπως τα οχήματα, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό, τις επιλογές των καταναλωτών και τις χαμηλότερες τιμές. Θα συνέβαλε, επίσης, στον στόχο για ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, το κείμενο της πρότασης, όπως έχει διατυπωθεί επί του παρόντος, ενέχει τον κίνδυνο να μειώσει την αποτελεσματικότητα της ρήτρας επισκευής, καθώς επιβάλλει 10ετή μεταβατική περίοδο και εξαιρεί ορισμένα βασικά στοιχεία από το πεδίο εφαρμογής».

Αυτό, σύμφωνα με την Insurance Europe, θα μπορούσε να οδηγήσει σε:

  • Νομική αβεβαιότητα. Θα είναι δύσκολο για τους καταναλωτές, τους ανεξάρτητους κατασκευαστές ανταλλακτικών και τους επισκευαστές να γνωρίζουν αν ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, μοντέλο ή ανταλλακτικό προστατεύεται.
  • Πραγματική διαφοροποίηση τιμών. Οι ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων θα επιβαρύνονται με υψηλές τιμές για τα εμφανή ανταλλακτικά, ενώ οι αγοραστές νέων οχημάτων θα επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χάρη στη νέα ανταγωνιστική αγορά ανταλλακτικών.
  • Περιορισμένα οφέλη για τους καταναλωτές. Το αποπληθωριστικό αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της αγοράς ανταλλακτικών θα μπορούσε να αποτραπεί, καθώς οι περισσότερες επισκευές θα εξακολουθούν να υπόκεινται στο παλαιό καθεστώς σχεδιασμού ή θα εξαιρούνται άμεσα από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Ως εκ τούτου, η Insurance Europe πιστεύει ότι η ρήτρα επισκευής θα πρέπει να ισχύει για όλα τα μοντέλα που έχουν ήδη καταχωρηθεί, καθώς και για όλα τα μελλοντικά μοντέλα χωρίς να εξαιρούνται τα ανταλλακτικά. Αυτό θα απέτρεπε τον κατακερματισμό της αγοράς, θα εξασφάλιζε δίκαιο και αποτελεσματικό ανταγωνισμό, καθώς και θα ενίσχυε τις επιλογές των καταναλωτών.

Γιατί η ρήτρα επισκευής είναι σημαντική για τους ασφαλιστές και τους ασφαλισμένους;

Οι υλικές ζημιές αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι ασφαλιστές. Αντίστοιχα, ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους των επισκευών αφορά σε ανταλλακτικά (σε ορισμένες χώρες αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της συνολικής αποζημίωσης).

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερή και σημαντική αύξηση του κόστους των ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, οι ασφαλιστές διαπιστώνουν σταθερή και σημαντική αύξηση του κόστους των ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (National Institute of Statistics and Economic Studies – INSEE) το οποίο και επικαλείται η Insurance Europe, η αύξηση αυτή ήταν συστηματικά μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Η αύξηση έφτασε στα ανησυχητικά ποσοστά του 6,5% το 2019 (σε σύγκριση με το 2018), του 8,1% το 2020 (σε σύγκριση με το 2019), του 4,6% το 2021 (σε σύγκριση με το 2020) και 9,6% το 2022 (σε σύγκριση με το 2021).

Το υψηλό αυτό κόστος επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το de facto μονοπώλιο των κατασκευαστών αυτοκινήτων σε αυτή την κλειστή αγορά και αντανακλάται στα υψηλότερα ασφάλιστρα. Συνεπώς, η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ως τρόπος ελέγχου της αύξησης του κόστους επισκευής, θα ήταν προς το συμφέρον των Ευρωπαίων οδηγών.

Παρόλο που οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν τα περισσότερα έξοδα που σχετίζονται με ατυχήματα, ορισμένοι ασφαλισμένοι δεν επιλέγουν τη μικτή κάλυψη και, ως εκ τούτου, πρέπει να πληρώσουν τις ζημίες που υπέστησαν από τη δική τους τσέπη. Επιπλέον, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών, ορισμένοι ασφαλισμένοι, ακόμη και αν έχουν πλήρη κάλυψη, επιλέγουν να αναλάβουν οι ίδιοι το κόστος επισκευής, προκειμένου να αποφύγουν αύξηση στα ασφάλιστρά τους. Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη κατάσταση ενός ασφαλισμένου, η απελευθέρωση της αγοράς θα τον ωφελήσει, καταλήγει η Insurance Europe.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας