Άρθρα

Oι στόχοι της Generali για την επόμενη μέρα

Επένδυση στους Ανθρώπους & Λειτουργική Υπεροχή

Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες, οι οποίοι αποτελούν το στρατηγικό υπόβαθρο των εργασιών της νέας, διευρυμένης Generali, μετά την εξαγορά της AXA Ασφαλιστικής. Πρόκειται για το τρίπτυχο Άνθρωποι – Συστήματα – Διαδικασίες (People – Systems – Processes), στο οποίο θα βασιστεί η λειτουργία της εταιρείας και θα της επιτρέψει να λειτουργήσει ως μία ενιαία δύναμη. Βασική επιδίωξη της διοίκησης αποτελεί η ομαλότητα στη λειτουργική ενοποίηση, που θα της επιτρέψει να συνεχίσει τις εργασίες μετασχηματισμού της, παραμένοντας παράλληλα παραγωγική και επιτυγχάνοντας τους υψηλούς της στόχους, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών και των συνεργατών της.

Mε το βλέμμα στην επόμενη μέρα, η Generali προέβη στην άμεση ανακοίνωση της νέας διοικητικής και οργανωτικής δομής, προκειμένου να τεθούν όλες οι δυνάμεις σε εγρήγορση. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες αξιολόγησης της προϊοντικής γκάμας και των λειτουργικών συστημάτων των δύο εταιρειών, ώστε να αξιοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και από τις δύο πλευρές σε ένα κοινό όραμα, που έχει στην καρδιά του τους Ανθρώπους και τη Λειτουργική υπεροχή. Για τις πτυχές και τις λεπτομέρειες αυτού του κοινού οράματος μας μιλούν η κα Ελένη Κορδάτου, Ηuman Resources & Organization Manager, και ο κ. Γιώργος Παπασαράντος, Chief Transformation Officer.

«Οι Άνθρωποί μας είναι η Δύναμή μας»

  • Οι προτεραιότητες της Generali για τους ανθρώπους της ενόψει της συγχώνευσης

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η κα Ελένη Κορδάτου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Generali, «θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα παρέχει τη δυνατότητα σε παλιούς και νέους εργαζόμενους να συνεισφέρουν από κοινού στο κοινό μέλλον που καλούμαστε να δημιουργήσουμε. Η εργασιακή κουλτούρα της Generali χαρακτηρίζεται από κάποιες βασικές αξίες, που υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, για να επιτύχουμε τους καθημερινούς μας στόχους και να εξυπηρετήσουμε τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας. Αυτές είναι το Ownership, δηλαδή η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη αποτελεσμάτων, η Απλοποίηση των διαδικασιών και η υπερπήδηση εμποδίων για τη λήψη έξυπνων αποφάσεων, η Ενσυναίσθηση και το πνεύμα ομαδικότητας και, τέλος, η Καινοτομία, αξιοποιώντας πάντα τη μοναδική διαφορετικότητα και τις ξεχωριστές δεξιότητες των ανθρώπων μας. Αυτές οι αξίες υπαγορεύουν την ενιαία κουλτούρα που επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε».

  • Η μεγαλύτερη πρόκληση της συνένωσης των δύο οργανισμών…

…είναι η συνένωση των δυνάμεων για τη δημιουργία μίας κοινής κουλτούρας, σύμφωνα με την κα Κορδάτου, η οποία αναφέρει ειδικότερα τα εξής: «Ήδη έχουμε ξεκινήσει να την εφαρμόζουμε στην πράξη, μέσα από κοινές ομάδες εργασίας, που εργάζονται καθημερινά σε κοινά έργα και δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Βρισκόμαστε μπροστά στην ευτυχή συγκυρία, να διαθέτουμε μια διευρυμένη ομάδα υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών. Έτσι, λοιπόν, η προτεραιότητά μας είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποί μας θα μπορέσουν να συντάξουν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Generali, αλλά και να εκπληρώσουν τους επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους. Για να το επιτύχουμε, η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού θα κινηθεί σε δύο επίπεδα: Από τη μία, θα παρέχουμε ίσες ευκαιρίες και συνθήκες αξιοκρατίας και διαφάνειας, επενδύοντας σε ευκαιρίες μάθησης και επικαιροποίησης γνώσεων (reskilling-upskilling). Από την άλλη, δημιουργούμε μία νέα οργανωτική δομή, που θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης για τους ανθρώπους μας, αλλά και θα εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις νέες, αυξημένες ανάγκες του φιλόδοξου σχήματος».

  • Η πολιτική της Generali για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού θα βασιστεί…

…στη συμμετοχή των ανθρώπων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, αναφέρει καταληκτικά η κα Κορδάτου, συμπληρώνοντας: «Καθώς ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Generali και ενισχύουμε τη δυναμική μας στην ελληνική και ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, νέες ευκαιρίες ανάπτυξης προκύπτουν για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν. Έχοντας εξασφαλίσει το προηγούμενο διάστημα την υγιή ανάπτυξή μας, η κοινή μας πορεία προχωρά με πολύ θετικές συνθήκες συμμετοχικότητας και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού».

  • «Νέα Οργάνωση σημαίνει Νέες Δυνατότητες κι ένα Φιλόδοξο Όραμα για το Μέλλον»

Tην ταχύτατη προσαρμογή της εταιρείας στις νέες απαιτήσεις της συγχώνευσης επιβεβαιώνει και ο Chief Transformation Officer της νεοσύστατης Διεύθυνσης Μετασχηματισμού, κ. Γιώργος Παπασαράντος. Όπως διευκρινίζει, έχουν οριστεί και βρίσκονται σε καθημερινή λειτουργία ομάδες εργασίας που δρουν σε διαφορετικούς άξονες, όπως αυτή της Νομικής συγχώνευσης, οι οικονομικές και λογιστικές υποδομές, το rebranding και η ενοποίηση των λειτουργικών συστημάτων και των εργαλείων.

  • H σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει η εξαγορά και η συγχώνευση είναι…

…η δημιουργία ενός οργανισμού με νέες δυνατότητες και ακόμη πιο δυναμική παρουσία, σύμφωνα με τον κ. Παπασαράντο, που τονίζει ότι «στόχος μας είναι να τεθούν επιτυχώς οι βάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του νέου σχήματος, το οποίο θα είναι σημαντικά ενισχυμένο». Μιλώντας για τη φιλοσοφία που διέπει τις εργασίες της συγχώνευσης και τις βασικές στοχεύσεις, επισημαίνει: «Επιδιώκουμε τις συνέργειες και όχι τον διαχωρισμό, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και από τις δύο προηγούμενες δομές και όχι την κατάργηση. Χάρη σε αυτή τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τις εργασίες συγχώνευσης και θέτει τα θεμέλια του αυριανού μας μετασχηματισμού, είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε αυξημένες δυνατότητες και ακόμη καλύτερες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Εργαζόμαστε εντατικά σήμερα για την ομαλή ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της ενσωμάτωσης με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ομαλότητα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών μας. Θέτουμε, έτσι, το πλαίσιο για τη συνέχιση του φιλόδοξου μετασχηματισμού μας στο μέλλον, που θα μας επιτρέψει να θέσουμε σε εφαρμογή καινοτόμα σχέδια και να συστήσουμε νέες λειτουργικότητες και υπηρεσίες στην ασφαλιστική αγορά».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας