Οικονομικά Μεγέθη

Οι κύριοι δείκτες του Ομίλου ΑΧΑ, το εννεάμηνο 2016

Ο Όμιλος ΑΧΑ ανακοίνωσε για το εννεάμηνο 2016:

  • Συνολικά έσοδα αύξηση 0,4% στα 75,7 δις ευρώ.
  • Καθαρές εισροές Ζωής και Επενδύσεων +4,9 δις ευρώ, ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα στα 4,8 δις ευρώ, περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής στο 38%.
  • Έσοδα Γενικών ασφαλίσεων αύξηση 3,4% στα 25,4 δις ευρώ.
  • Καθαρές εισροές διαχείρισης κεφαλαίων +18,0 δις ευρώ.

 «Η ΑΧΑ συνέχισε να αναπτύσσεται με συνέπεια στους στόχους της κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, ευθυγραμμισμένη με τη νέα μας Φιλοδοξία 2020» ανέφερε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

«Οι τομείς Ζωής και Επενδύσεων κατέγραψαν ισχυρές καθαρές εισροές στην Προστασία & Υγεία, στα Αποταμιευτικά Προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων και στα UnitLinked, διατηρώντας υψηλά περιθώρια κέρδους νέας παραγωγής, παρά το απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον. Στις Γενικές ασφαλίσεις τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται, τόσο για τις ασφαλίσεις ιδιωτών όσο και για τις ασφαλίσεις εμπορικών κινδύνων, ευνοούμενα από την ισχυρή θέση μας σε πολύ σημαντικές γεωγραφικές περιοχές. Οι καθαρές εισροές από τη διαχείριση κεφαλαίων ήταν επίσης ισχυρές για τους πρώτους εννιά μήνες.
»Η ισχύς του ισολογισμού μας έχει αποδειχθεί για μία ακόμα φορά από το ανθεκτικό μας Περιθώριο Φερεγγυότητας ΙΙ, κατά πολύ μέσα στο εύρος των στόχων μας, καθώς και από την πρόσφατη αναβάθμισή μας σε ΑΑ- από τη
Standard & Poors.
»
Στο τρίτο τρίμηνο του έτους, η ΑΧΑ αναγνωρίστηκε ως η κορυφαία παγκόσμια ασφαλιστική επωνυμία για 8η συνεχή χρονιά, ανήκοντας πλέον στις κορυφαίες 3 παγκόσμιες επωνυμίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης των περισσότερων από 100 εκατομμύρια πελατών μας σε όλο τον κόσμο».

Κύριοι Δείκτες Δραστηριότητας  

 

 

 

 

 

Σε δισεκατομμύρια Ευρώ

9Μ15

Αναμορφωμένα1

9Μ16

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Έσοδα από Ζωή & Επενδύσεις

44,5

44,2

 

-0,9%

 

-1,0%

Καθαρές εισροές

+6,2

+4,9

 

 

Ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα (APE2)

4,8

4,8

-0,4%

-0,3%

Κέρδος νέας παραγωγής (NBV3)

1,8

1,8

0,0%

-1,3%

 

Περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (NBV margin) (%)

 

38%

38%

+0,2pt

-0,4pt

 

 

 

 

 

 

9M15

Αναμορφωμένα1

9M16

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε σταθερή ισοτιμία

Έσοδα από Γενικές ασφαλίσεις

24,8

25,4

+2,3

+3,4

Έσοδα από διεθνείς ασφαλίσεις

2,9

3,0

+4,7%

+3,3%

Έσοδα από Διαχείριση κεφαλαίων  

2,9

2,7

-6,5%

-5,8%

Καθαρές εισροές

+32,1

+18,0

 

 

Συνολικά έσοδα

75,7

75,7

+0,1%

+0,4%

 

 1Τα αποτελέσματα 1ου Εννιαμήνου 2015 αναμορφώνονται, σε συνέχεια της πώλησης των εργασιών Ζωής και Επενδύσεων στη Μ. Βρετανία.

2Τα ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν το 100% των νέων εργασιών περιοδικού ασφαλίστρου + 10% των νέων εργασιών ενιαίου ασφαλίστρου. Είναι σε μερίδιο Ομίλου.

3Το κέρδος νέας παραγωγής είναι σε μερίδιο Ομίλου.

4Το Περιθώριο Φερεγγυότητας ΙΙ βασίζεται στο εσωτερικό μοντέλο της ΑΧΑ το οποίο έχει βαθμονομηθεί βάσει δυσμενούς ετήσιου σεναρίου 1/200 χρόνια σοκ και υποθέτοντας ισοδυναμία με το μοντέλο των ΗΠΑ. Το εσωτερικό μοντέλο της ΑΧΑ έχει εγκριθεί από το ACPR στις 18 Νοεμβρίου 2015. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας