Εταιρείες

Οι Eurostatus Insurance & Qudos Hellas εντάχθηκαν στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ)

Στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ) εντάχθηκαν και συμμετέχουν ενεργά οι εταιρείες Eurostatus Insurance & Qudos Hellas  ύστερα από αίτημα τους προς την ΕΑΕΕ το οποίο και εγκρίθηκε.

Όπως αναφέρουν στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι δύο εταιρείες, «πρόκειται για σημαντική εξέλιξη προς όφελος τόσο της Eurostatus Insurance & της Qudos Hellas όσο και της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς θα υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση για τα ασφαλισμένα οχήματα και άλλα χρήσιμα στοιχεία που συντελούν στην προαγωγή των ασφαλιστικών εργασιών.

Ταυτόχρονα, η αποδοχή του αιτήματος αποτελεί και στοιχείο αναγνώρισης της άμεμπτης δραστηριότητας στην αγορά των δύο εταιρειών, οι οποίες δια μέσω των συνεργατών τους έχουν παρουσιάσει δείγματα υψηλής αξιοπιστίας και συνέπειας.

Εφεξής, συμμετέχοντας ισότιμα με τις άλλες ασφαλιστικές εταιρείες στην καθοριστική αυτή πηγή πληροφόρησης, οι  Eurostatus Insurance & Qudos Hellas έχουν πρόσβαση στην επίσημη εθνική βάση δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων της ΥΣΑΕ».

Στο ίδιο δελτίο σημειώνεται ότι οι δύο ασφαλιστικές, δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον κλάδο αυτοκινήτου κατά την τελευταία πενταετία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και των συνεργατών τους.

Η διοίκηση των εταιρειών χαιρετίζει το γεγονός και επισημαίνει πώς θα συνεχιστούν οι ενέργειες αναβάθμισης της παρουσίας και της δραστηριότητας τους, με γνώμονα πάντα την παροχή υπηρεσιών με συνέπεια και αξιοπιστία.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας