Άρθρα

Οι Brokers που συνεργάζονται με Τράπεζες τηρούν τη δεοντολογία;

Με αυξημένη προσοχή διαβάσαμε στο “Brokers Time” Νο 51 (τριμηνιαίο Δελτίο του ΣΕΜΑ) άρθρο του Προέδρου κ. Γιάννη Ξηρογιαννόπουλου, σχετικό με τον αθέμιτο τρόπο πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών από τις τράπεζες.

Στην κατάληξη του άρθρου, σημειώνουμε, επί λέξει: «Η αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού παραμένει στην κορυφή της ατζέντας μας και για το 2018, και στόχος μας είναι να προβούμε σε περαιτέρω συντονισμένες ενέργειες και δράσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να προασπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών μας».
Πραγματικά, μας ικανοποιεί ο προβληματισμός του κ. Ξηρογιαννόπουλου.

Συμπληρωματικά, τολμάμε, με το θάρρος της έξωθεν καλής μαρτυρίας, να σημειώσουμε:

  1. Πέραν της προάσπισης του επαγγελματικού συμφέροντος των μελών του ΣΕΜΑ, ο Σύνδεσμος έχει το δικαιολογημένο ενδιαφέρον να προασπίζεται και τα συμφέροντα των καταναλωτών που υφίστανται κυρίως βλάβη, πολλαπλώς, από την αθέμιτη τραπεζική παρέμβαση.
  2. Θέμα για τον ΣΕΜΑ προκύπτει και για τα μέλη του. Εκείνα, δηλαδή, που με τη μορφή Broker εργάζονται αποκλειστικά για μητρικές τράπεζες και παραβιάζουν σαφώς το 3ο σημείο της Εγκυκλίου 462/14/05/2013 της Τράπεζας της Ελλάδος: «Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του για την εξεύρεση του κατάλληλου ασφαλιστηρίου προϊόντος. Κατ’ ουδέναν τρόπο επιτρέπεται παραπομπή του δανειολήπτη σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή συνεργαζόμενο με το πιστωτικό ίδρυμα, παραπομπή που θα μπορούσε να εκληφθεί από τον δανειολήπτη ως «υποχρεωτική», στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης».

Τι έχουν επ’ αυτού να παρατηρήσουν άραγε τα μέλη του ΣΕΜΑ, όπως η κυρία Καρακόλη Μαρία ή ο κύριος Πάικος Θεόδωρος, ίσως και άλλοι;

Ελπίζουμε και ευχόμαστε, φίλε Πρόεδρε του ΣΕΜΑ, η ευαισθησία για τα συμφέροντα των μελών σας αλλά και για εκείνα των καταναλωτών και τελικά για την ασφαλιστική δεοντολογία να αξιοποιηθεί και να καταλήξει σε ορατά αποτελέσματα.

Δημήτρης Ρουχωτάς

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας