Απόδοση 5,28% για το αμοιβαίο κεφάλαιο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της Interamerican

619
tea Interamerican

Απόδοση 5,28% είχε το 2017 το μεικτό αμοιβαίο κεφάλαιο «ΤΕΑ Interamerican Global Balanced Fund of Funds», στο οποίο επενδύει το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) των εργαζομένων της Interamerican.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο, από τον Ιούλιο 2013 που επενδύονται σε αυτό τα αποθεματικά του Ταμείου εργαζομένων της Interamerican στο σύνολό τους, έχει αποδώσει 23,14%.

Η Interamerican συνεισφέρει επενδυτικά στο Ταμείο, υπέρ των εργαζομένων, σημαντικό ποσόν ετησίως, που κατά το 2017 έφθασε στα 1,04 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα καλύπτει και τα λειτουργικά έξοδά του.

Το Ταμείο έχει καταβάλει από την ίδρυσή του έως 31 Δεκεμβρίου 2017 συνολικά 122 εφάπαξ παροχές σε μέλη του, ύψους 2,33 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισφορές που έχουν καταβληθεί από τα μέλη του ανέρχονται σε 13,90 εκατ. ευρώ. Το αποθεματικό εφάπαξ παροχών του Ταμείου ανέρχεται σε 16,89 εκατ. ευρώ (31/12/2017).

Το ΤΕΑ Interamerican, , που εισήλθε στο όγδοο έτος λειτουργίας και αριθμεί 1.222 μέλη, είναι ένα από τα εννέα ομοειδή Επαγγελματικά Ταμεία προαιρετικής ασφάλισης –υφίστανται άλλα τέσσερα Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης. Έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή για την επάρκεια των αποθεματικών του, την κάλυψη των υποχρεώσεών του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση και τη συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του Κώδικά Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών για ΤΕΑ.

Έχοντας την εμπειρία του Ταμείου των εργαζομένων της, η Interamerican προσδοκά τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίησή της στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης για τη διαχείριση Επαγγελματικών Ταμείων, δεδομένης της υψηλής φερεγγυότητάς της καθώς και της σχετικής τεχνογνωσίας που αντλεί από τη μητρική Achmea. Επισημαίνεται ότι έχουν δρομολογηθεί, ήδη, οι διαδικασίες και για ίδρυση ΤΕΑ διαμεσολαβούντων συνεργατών της εταιρείας.

Ο θεσμός των ΤΕΑ εισήχθη το 2002 με τον νόμο 3029, ενώ το επενδυτικό πλαίσιο καθορίστηκε το 2014 με τον νόμο 4261. Ως προς το φορολογικό πλαίσιο, οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στα ΤΕΑ εκπίπτουν κατά 100%, ενώ οι εφάπαξ παροχές δεν φορολογούνται (οι συντάξεις φορολογούνται ως εισόδημα). Τα ΤΕΑ συστήνονται σε εθελοντική βάση με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και των δυο μερών και προϋπόθεση σύστασης Ταμείου αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον 100 μελών.

Προηγούμενο άρθροΟι Brokers που συνεργάζονται με Τράπεζες τηρούν τη δεοντολογία;
Επόμενο άρθροΗ ΕΧΙΝ ξεκαθαρίζει απόλυτα τη θέση της για την Εθνική Ασφαλιστική