Διεθνή

Εσείς πού πετάτε τις μάσκες μιας χρήσης;

Η ασφαλιστική εταιρεία Manulife κάλεσε τα νεαρά στελέχη της που συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανάπτυξης «LEAD Asia» να βοηθήσουν στη δημιουργία λύσεων που μετριάζουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που θέτει η αυξανόμενη εξάρτηση από τις μάσκες προσώπου μιας χρήσης.

Ενώ η χρήση μάσκας ενθαρρύνεται για να βοηθήσει στον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19, οι κοινότητες αντιμετωπίζουν επίσης μια νέα πρόκληση για το πώς να μειώσουν τη ρύπανση που προκαλείται από τις μάσκες.

Μία έκθεση του BBC αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή περίπου 129 δισ. μάσκες μιας χρήσης πετιούνται κάθε μήνα. Ωστόσο, αυτές οι χρησιμοποιημένες μάσκες δεν μπορούν να ανακυκλωθούν με ασφάλεια και οι περισσότερες απορρίπτονται ως γενικά σκουπίδια.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την OceansAsia και άλλους ειδικούς στη θαλάσσια προστασία σε όλο τον κόσμο, πολλές μάσκες καταλήγουν ήδη σε θάλασσες, όπου αποτελούν άμεσο και κρίσιμο κίνδυνο για τη θαλάσσια ζωή και δημιουργούν περιβαλλοντική ρύπανση που θα συνεχιστεί για εκατοντάδες χρόνια. Συνεργαζόμενοι με την OceansAsia, οι συμμετέχοντες στο LEAD έχουν προτείνει μια σειρά καινοτόμων λύσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και ενδεχομένως την αντιμετώπιση αυτού που γρήγορα εξελίσσεται σε ένα παγκόσμιο ζήτημα.

Οι λύσεις κυμαίνονταν από τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πελατών και την ευαισθητοποίηση, με στοιχεία gamification, έως την οργάνωση άμεσων δράσεων για τον καθαρισμό παραλιών.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας