Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η Ευρωβουλευτής κα Μαρία Σπυράκη, με θέμα τον Οικονομικό Έλεγχο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Την παραθέτουμε αυτούσια, όπως μας εστάλη από την Ευρωβουλευτή:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Maria Spyraki (PPE)

Θέμα: Οικονομικός έλεγχος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κατά την τρέχουσα περίοδο η εταιρία ορκωτών ελεγκτών που ανέλαβε τον έλεγχό της παρέχει ταυτόχρονα συμβουλευτικές υπηρεσίες στο υποψήφιο για την αγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής fund. Μάλιστα στο πλαίσιο του ελέγχου που διενήργησε, πρότεινε αλλαγές στην Εθνική Ασφαλιστική που συνεπάγονται την αύξηση των απαιτούμενων αποθεμάτων, με λογική συνέπεια τη μείωση της κερδοφορίας της. Η παράλληλη άσκηση ελέγχου στην πωλούμενη και συμβουλευτικού έργου προς την αγοράστρια εγείρει ζήτημα παραβίασης δεοντολογίας, καθώς η πλήρης πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά και παραγωγικά στοιχεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, δίνει τη δυνατότητα στον σύμβουλο αγοράς να επηρεάσει τον τρόπο αποτίμησης μίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρίας, όπως είναι η Εθνική Ασφαλιστική.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

1) Πώς κρίνει το ζήτημα της παράλληλης άσκησης ελεγκτικού και συμβουλευτικού έργου από την ίδια εταιρία στα δυο μέρη μιας τέτοιας αγοραπωλησίας;

2) Πώς εξασφαλίζεται από το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο η τήρηση της διαφάνειας κατά την άσκηση του ελέγχου των οικονομικών δεδομένων και η  μη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;».