Διεθνή

Οι 3 σημαντικότεροι κίνδυνοι της εποχής μας, σύμφωνα με τη Munich Re

Πανδημίες, κλιματική αλλαγή και κυβερνοασφάλεια είναι οι σημαντικοί κίνδυνοι της εποχής μας, σύμφωνα με τη Munich Re, για τους οποίους απαιτείται καλύτερη προετοιμασία.


Η παγκοσμιοποίηση καθιστά τις συνέπειες των καταστροφών ακραίες

Η πανδημία του coronavirus έδειξε στον κόσμο πόσο ευάλωτος είναι σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Τα τρισεκατομμύρια σε χρηματοοικονομικές απώλειες θα έπρεπε να λειτουργήσουν σαν αφύπνιση για τις οικονομίες, να εξοπλιστούν καλύτερα για ακραίους κινδύνους αυτού του είδους. Δεν πρέπει επομένως, να παραβλέψουμε σοβαρά σενάρια απειλών, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και η κλιματική αλλαγή, διότι οι συνέπειές τους θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο μακροπρόθεσμες από τις επιπτώσεις μιας πανδημίας, επισημαίνει ο διεθνής αντασφαλιστής, τονίζοντας ότι τα μέτρα πρόληψης και τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς κινδύνου μπορούν να κάνουν τις κοινωνίες πιο ανθεκτικές.

Σύμφωνα με τη Munich, o συστημικός χαρακτήρας των πολύ μεγάλων απωλειών έχει ενισχυθεί ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης. Από το 1990 έως το 2008, το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε διπλάσια από τη συνολική οικονομία. Και από τότε, το εμπόριο αυξάνεται ακόμη πιο γρήγορα από την οικονομική παραγωγή. Αυτή η μεγαλύτερη διασύνδεση έχει επίσης αυξήσει τις αλληλεξαρτήσεις. Ωστόσο, μια ποικιλία λύσεων είναι διαθέσιμη για την αντιμετώπιση των τριών κινδύνων της εποχής μας –πανδημίες, κυβερνοκίνδυνοι και κλιματική αλλαγή.

Πανδημίες: Κίνδυνος συσσώρευσης για τους ασφαλιστές – Απαιτούνται pools με κρατική υποστήριξη

Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλιστές για απώλειες από τον Covid-19 είναι σημαντικές. Το κόστος πλησιάζει ήδη εκείνο των πιο δαπανηρών φυσικών καταστροφών. Η ασφάλιση ζωής και υγείας καλύπτει κινδύνους πανδημίας και η ακύρωση πολλών σημαντικών εκδηλώσεων έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες. Η αστική ευθύνη και η ταξιδιωτική ασφάλιση καθώς και οι πιστώσεις έχουν δεχτεί μεγάλο όγκο απαιτήσεων.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες έχουν προκληθεί από τη διακοπή εργασιών των επιχειρήσεων λόγω των επιβαλλόμενων lockdown. Δεδομένου ότι αυτές οι απώλειες σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς της οικονομίας, δεν μπορούν να ασφαλιστούν μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Η American Property Casualty Insurance Association (APCIA) εκτιμά ότι το κεφάλαιο των ασφαλιστών των ΗΠΑ θα είχε εξαντληθεί πλήρως μέσα σε λίγες εβδομάδες εάν είχαν καλυφθεί οι απώλειες λόγω διακοπής εργασιών λόγω του κορωνοϊού.

«Χρειαζόμαστε νέους αξιόπιστους μηχανισμούς για να ασφαλίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με τη δημιουργία pools που θα υποστηρίζονται από το κράτος, στα οποία οι ασφαλιστές θα έχουν περιορισμένη συμμετοχή. Επιπλέον, οι ασφαλιστές μπορούν να βοηθήσουν στην ακριβή εκτίμηση των κινδύνων και να οργανώσουν τη διανομή και τον διακανονισμό των απαιτήσεων», δήλωσε ο Stefan Golling, Chief Underwriter της Munich Re.

Αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας – Οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν θετικές

Ως αποτέλεσμα των μέτρων lockdown για τον περιορισμό του ποσοστού λοιμώξεων από κορωνοϊό, οι εταιρείες μετέφεραν πολλές από τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες σχεδόν εξ ολοκλήρου και απευθείας στο διαδίκτυο, κάτι που υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να χρειαζόταν χρόνια. Ο κίνδυνος επίθεσης στον κυβερνοχώρο έχει συνεπώς αυξηθεί, καθώς είναι πιο δύσκολο να διασφαλιστεί η ασφάλεια δεδομένων και διαδικασιών εκτός εταιρικού δικτύου. Ταυτόχρονα, η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψηφιακή εξάρτηση έχει ενταθεί, έτσι ώστε να απαιτείται και να είναι πιθανή μεγαλύτερη επένδυση στην ασφάλεια πληροφορικής.
Η κάλυψη για κινδύνους στον κυβερνοχώρο παραμένει ένας από τους σημαντικότερους τομείς στρατηγικής ανάπτυξης και δραστηριοτήτων της Munich Re. Η αγορά κυβερνοασφάλισης θα τριπλασιαστεί σε περίπου $20 δις μεταξύ 2020 και 2025. Με μερίδιο αγοράς περίπου 10%, η Munich Re είναι ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστές.

«Η Munich Re έχει μια ομάδα περισσότερων από 130 εμπειρογνωμόνων που αναπτύσσουν λύσεις στον κυβερνοχώρο για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την ανάλυση κινδύνου και την πρόληψη έως τη μεταφορά κινδύνου. Επιπλέον, διαθέτει ένα σταθερά αναπτυσσόμενο δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και συνεργατών που προσφέρει υπηρεσίες πριν και μετά από μια επίθεση στον κυβερνοχώρο. Η αγορά των κυβερνοασφαλίσεων μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη πιο έντονα από ό, τι αναμενόταν ενόψει της πρόσθετης δυναμικής που φέρνει η ψηφιοποίηση », δήλωσε ο Golling.

Κλιματική αλλαγή: Η αδράνεια θα κάνει τους κλιματικούς κινδύνους συστηματικούς

Η κλιματική αλλαγή παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση της ανθρωπότητας, καθώς έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και δεν μπορεί να αντιστραφεί για γενιές. Από το 1980, οι φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με τον καιρό ευθύνονται για απώλειες περίπου $4.200 δις και έχουν κοστίσει τη ζωή σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Μόνο το ένα τρίτο περίπου αυτών των απωλειών ήταν ασφαλισμένο. Και ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει ούτε τις έμμεσες απώλειες μετά την κατάρρευση των αλυσίδων εφοδιασμού, τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας που πρέπει να μειώσουν την παραγωγή κατά τη διάρκεια ενός θερμού κύματος.
«Μέχρι στιγμής, η κλιματική αλλαγή δεν ήταν συστηματικός κίνδυνος, αλλά αυτό θα συμβεί εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχιστεί αμείωτη. Ορισμένες περιοχές δεν θα είναι πλέον προσβάσιμες σεεπόμενες γενιές. Οι ζημιές από ορισμένους φυσικούς κινδύνους αυξάνονται και το βλέπουμε ήδη με τις σοβαρές καταιγίδες και τις πυρκαγιές στα δάση», δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Munich, κ. Torsten Jeworrek.

Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε τον κίνδυνο που ενέχουν αλλαγές που έρχονται ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και να μάθουμε πότε οι εκτιμήσεις κινδύνου, που βασίζονται σε προηγούμενα δεδομένα, δεν είναι πλέον ακριβείς λόγω της αλλαγής των πιθανοτήτων. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους ασφαλιστές και τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αλλά και για την πραγματική οικονομία που χρειάζεται να εντοπίσει τους κλιματικούς κινδύνους στον ισολογισμό της, για παράδειγμα, στην περίπτωση μακροπρόθεσμων πιστώσεων ή επενδύσεων. Η ψηφιοποίηση και η ακριβέστερη ανάλυση δεδομένων συμβάλλουν στη βελτίωση των εργαλείων για την αξιολόγηση τέτοιων κινδύνων και στην ανάπτυξη καλύτερων λύσεων μεταφοράς κινδύνου.

Στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, η συνεπής χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας, στις μεταφορές και στη βιομηχανία και την παραγωγή τροφίμων διαδραματίζει βασικό ρόλο. Εκτός από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν κυρίως την αποθήκευση ενέργειας και τις πηγές ενέργειας χωρίς άνθρακα, όπως το «πράσινο» υδρογόνο και τα συνθετικά κατασκευασμένα καύσιμα. Υπάρχει επίσης ανάγκη για τεχνολογίες που μπορούν να απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και να το αποθηκεύσουν. Ως φορέας κινδύνου, η Munich Re διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και την προσιτή τιμή αυτών των νέων βασικών τεχνολογιών αναπτύσσοντας καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις ή επενδύοντας σε αυτές. Για τη δημιουργία κινήτρων για όλα τα παραπάνω, είναι επίσης απαραίτητο να εφαρμοστεί διεθνώς συνεπής τιμολόγηση άνθρακα με λειτουργικούς μηχανισμούς της αγοράς.

Η πανδημία Covid-19 έπιασε σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο απροετοίμαστο, παρόλο που οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει. «Πρέπει να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα και να προετοιμαστούμε καλύτερα ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες. Ως εταιρεία, κάνουμε αυτό που μας αναλογεί αναλύοντας και βοηθώντας στην κατανόηση των κινδύνων με την τεχνογνωσία που έχουμε στη διάθεσή μας και απορροφώντας μέρος αυτών με τις κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις», δήλωσε ο Jeworrek.

Ενημέρωση για τις πρόσφατες απώλειες

Από τις 30 Ιουνίου 2020, οι ακόλουθες εξελίξεις έχουν επηρεάσει την εταιρεία:

  • Από τις 30 Ιουνίου, οι απώλειες που σχετίζονται με την Covid-19 μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί με μειωμένη εξέλιξη, σε σύγκριση με τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους.
  • Στις 4 Αυγούστου 2020, σημειώθηκε καταστροφική έκρηξη στη Βηρυτό. Η Munich Re αναμένει απαιτήσεις, που αφορούν κυρίως ακίνητα, που θα φτάσουν σε τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ.
  • Η Munich Re προβλέπει επίσης ένα τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους τυφώνες Hanna, Isaias και Laura, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2020, βάσει αρχικής, ακόμη αβέβαιης εκτίμησης.
  • Η σεζόν πυρκαγιών της Καλιφόρνιας είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ο αντίκτυπος για τη Munich Re δεν εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικός.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας