Εκδηλώσεις

Οφέλη από τη σύμπραξη ΕΟΠΠΥ– ασφαλιστικής αγοράς

Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, Προέδρου International Life AEAZ

Στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ασφάλιση Υγείας επικεντρώθηκε η ομιλία του καθηγητή κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου, στο Συνέδριο της HILAAIDA, στις 9 Μαΐου. Όπως τόνισε ο κ. καθηγητής, οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα ανήλθαν το 2010 σε €6,5 δις, εκ των οποίων το 34% είναι OutofPocket δαπάνες και μόλις το 6% έχουν να κάνουν με την ιδιωτική ασφάλιση.

Με δεδομένη την ανεπάρκεια πόρων του Δημόσιου Συστήματος υγείας –πρόβλημα που, όπως τόνισε ο κ. Νεκτάριος, θα εμφανιζόταν σύντομα, άσχετα από την Κρίση/Μνημόνια–, αλλά και τη δραστική μείωση της τρέχουσας ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, η σύμπραξη ΕΟΠΠΥ-ασφαλιστικών εταιρειών, μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος Copayments (βλ. Γαλλικό Σύστημα Υγείας), θα έχει τα εξής αποτελέσματα:

  • Θα απαλλάξει τους ασφαλισμένους πολίτες από το μεγαλύτερο μέρος ή και το σύνολο των ιδιωτικών πληρωμών στον τομέα της υγείας.
  • Θα υποχρεώσει τα δημόσια νοσοκομεία να βελτιώσουν δραστικά το επίπεδο των υπηρεσιών τους, εάν επιθυμούν να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδά τους.
  • Θα αναβαθμιστεί δραστικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες.
  • Θα διατηρηθούν οι δημόσιες δαπάνες υγείας σε χαμηλό επίπεδο.
  • Θα περιοριστούν οι μακροχρόνιες τάσεις για τη συνεχή αύξηση των συνολικών δαπανών υγείας.
  • Θα τεκμηριωθεί εμπράκτως η δυνατότητα της Ιδιωτικής Ασφάλισης να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Κράτος, σε πρωτοποριακά σχήματα σύμπραξης των δύο πλευρών.

Περισσότερα εδώ.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας