Άρθρα

Η οικονομική ανάκαμψη συνεπάγεται μεγαλύτερη ανάπτυξη για τις ασφαλιστικές αγορές

Η οικονομική ανάκαμψη σε πολλές βιομηχανικές χώρες συνεπάγεται ότι οι ασφαλιστικές αγορές παγκοσμίως θα δουν ισχυρότερη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές της Munich Re, σε πολλές αναδυόμενες αγορές οι ρυθμοί ανάπτυξης θα παραμείνουν πολύ υψηλοί σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, η επιβράδυνση της δυναμικής στις χώρες αυτές θα επηρεάσει το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα.

Πιο αναλυτικά, το τρέχον Insurance Market Outlook 2014 της Munich Re προβλέπει πραγματική συνολική ανάπτυξη στα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις –προσαρμοσμένη στις πληθωριστικές και τις συναλλαγματικές επιπτώσεις– ύψους 2,8% για φέτος και 3,2% για το 2015. Αυτό αντιστοιχεί σε ονομαστική αύξηση (υπολογισμένη σε ευρώ) 3,9% το 2014 και 4,6% το 2015. «Μετά από τρία χρόνια σχετικά χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων παγκοσμίως αρχίζει αργά να επιταχύνεται και πάλι», δήλωσε ο κ. Michael Menhart, Chief Economist της Munich Re. «Εκτός όλων των άλλων, αυτό οφείλεται και στην οικονομική ανάπτυξη των βιομηχανικών χωρών».

Ωστόσο, οι οικονομίες πολλών αναδυόμενων αγορών είναι σήμερα “παγωμένες”. Οι προοπτικές ανάπτυξης στην Κίνα είναι συγκρατημένες, η ρωσική οικονομία υποφέρει από την ουκρανική κρίση και χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία παλεύουν με συγκριτικά ασθενέστερη οικονομική δυναμική. Αυτό έχει επιπτώσεις και στον τομέα των ασφαλειών.

Ενώ τα τελευταία χρόνια η δυναμική ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές έχει συμβάλει ως καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη του συνολικού όγκου των ασφαλίστρων, ιδίως στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (property-casualty), είναι οι βιομηχανικές χώρες των οποίων η συμβολή στην ανάπτυξη αυξάνει επί του παρόντος. «Σε μακροπρόθεσμη βάση, ωστόσο, περιμένουμε ότι οι αναδυόμενες αγορές θα συνεχίσουν να γίνονται πιο σημαντικές για τις ασφαλιστικές αγορές παγκοσμίως», σημείωσε ο κ. Menhart.

Το 2013 οι ασφαλιστικές αγορές παγκοσμίως έδειξαν συγκρατημένη ανάπτυξη 2,1% σε πραγματικές τιμές. Ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις στις Γενικές Ασφαλίσεις αυξήθηκε κατά 2,8%, η παραγωγή των Ασφαλίσεων Ζωής αυξήθηκε μόνο κατά 1,8%, λόγω μίας σειράς ρυθμιστικών επιπτώσεων και της υποτονικής ανάπτυξης σε πολλές βιομηχανικές χώρες. Συνολικά, η ανάπτυξη των πρωτασφαλίσεων αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση σε πραγματικές τιμές 2,8% (ονομαστικές σε ευρώ: 3,9%) το 2014 και περίπου 3,2% (ονομαστικές: 4,6%) το 2015. Η ανάπτυξη αυτή θα επηρεαστεί από ισχυρότερη ανάπτυξη και πάλι στις ασφαλίσεις Ζωής.

Στην ανάλυση της οικονομικής ερευνητικής ομάδας της Munich Re, εκτιμάται ότι οι ασφαλιστικές αγορές παγκοσμίως θα αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό που θα αναπτύσσεται η παγκόσμια οικονομία μακροπρόθεσμα. Οι οικονομολόγοι της Munich Re πιστεύουν ότι οι αναδυόμενες αγορές θα έχουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος για την ασφαλιστική αγορά από το 2020. Το μερίδιο των αναδυόμενων αγορών της Ασίας στην παγκόσμια παραγωγή ασφαλίστρων προβλέπεται να αυξηθεί από 9% κατά το παρελθόν έτος σε 14% το 2020. Η κινεζική αγορά –η οποία, με όγκο ασφαλίστρων περίπου €210 δις το 2013, ήταν ήδη η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά πρωτασφαλίσεων– αναμένεται να τα υπερδιπλασιάσει το 2020 και να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως

Οι ΗΠΑ είναι ακόμα η μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά στον κόσμο και ο όγκος των ασφαλίστρων αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από €1.200 δις το 2020. Αυτό θα καταστήσει την αμερικανική αγορά δύο φορές μεγαλύτερη από τη δεύτερη σε μέγεθος αγορά, την Ιαπωνία, και δυόμισι φορές πιο μεγάλη από την κινεζική ασφαλιστική αγορά. Σύμφωνα με την ανάλυση, το 2020, η μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο Γενικών θα σημειωθεί στις ΗΠΑ και θα ακολουθήσει η Κίνα. Αντίθετα, η Κίνα θα δει τη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση στις Ασφαλίσεις Ζωής, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν.

Ο τομέας των αντασφαλίσεων θα έχει επίσης οφέλη από την ανάπτυξη των πρωτασφαλιστικών αγορών. Παρά τις τρέχουσες κυκλικές πιέσεις των τιμών στις Γενικές Ασφαλίσεις, η παραγωγή των οποίων έχει περιοριστεί, το 2020 θα υπάρξει μία μέση ανάπτυξη των αντασφαλιστικών αγορών σε πραγματικές τιμές ελαφρώς ανώτερη του 2% ετησίως (σε ονομαστικές περίπου 4% ετησίως με βάση το ευρώ).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Munich Re, κ. Nikolaus von Bomhard, και υπεύθυνος της μονάδας Οικονομικών Ερευνών, δήλωσε σχετικά: «Η επιχειρηματική στρατηγική της Munich Re, που συνδυάζει τις αντασφαλίσεις και τις πρωτασφαλίσεις, παραμένει εστιασμένη στις αναμενόμενες εξελίξεις στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι όσο καλά λειτουργούν οι υψηλού όγκου ασφαλίστρων βασικές αγορές μας, άλλο τόσο θέλουμε να συνεχίσει να αυξάνεται η παραγωγή ασφαλίστρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου έχει αποδειχθεί ότι η αυξανόμενη μεταφορά του κινδύνου μέσω της ασφάλισης δημιουργεί σημαντικά οικονομικά οφέλη».

Να σημειωθεί ότι το Insurance Market Outlook της Munich Re, που δημοσιεύεται σε ετήσια βάση, δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικά δεδομένα της αγοράς, αλλά και στα μοντέλα που έχει δημιουργήσει η Munich Re και σε εκτιμήσεις δυνητικής ανάπτυξης του ασφαλιστικού κλάδου.  

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας