Διεθνή

Όχι στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις Insurtech

Η Insurance Europe συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), για τη χαρτογράφηση των εποπτικών προσεγγίσεων του τομέα της Insurtech και τον εντοπισμό ενδεχόμενων ρυθμιστικών φραγμών στην οικονομική καινοτομία.

Η ρύθμιση και η εποπτεία θα πρέπει να είναι βασισμένες στην δραστηριότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από το αν αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα από τους υπάρχοντες ασφαλιστές ή από νέους παίκτες στην αγορά. Συνεπώς, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά πρέπει να υπαχθούν στους ισχύοντες κανονισμούς, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες ειδικές ρυθμίσεις.

Η αναλογικότητα πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια στους κανόνες, ώστε οι υπάρχοντες ασφαλιστές και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά να μπορούν να παρέχουν καινοτόμα προϊόντα. Αυτό θα αποτρέπει την ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε έναν τύπο εταιρείας έναντι άλλου, όταν η δραστηριότητα και ο κίνδυνος είναι ίδιοι. Θα επιτρέψει επίσης στους καταναλωτές, τους ασφαλιστές και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση.

Η Insurance Europe έδωσε στην EIOPA παραδείγματα εμποδίων που δημιουργήθηκαν τόσο από την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ασφάλισης όσο και από τη νομοθεσία που δεν αφορά τις ασφαλίσεις, καθώς και τις συστάσεις της σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Τόνισε ότι η ασφαλιστική νομοθεσία, οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να είναι φιλικές προς τις ψηφιακές εφαρμογές, τεχνολογικά ουδέτερες και επαρκείς ως προς τις μελλοντικές εξελίξεις, για να μπορούν να ανταποκριθούν στην ψηφιακή εποχή και να ενθαρρύνουν την ψηφιακή καινοτομία.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας