Άρθρα

Ο Πόλεμος, ο Καιρός & ο Covid δημιουργούν αντίξοες συνθήκες για τους αντασφαλιστές

Παρά τα ισχυρά αποτελέσματα του 2021, ο πόλεμος, ο καιρός και ο κορωνοϊός δημιουργούν αντίξοες συνθήκες για τους αντασφαλιστές, σύμφωνα με την εταιρεία αξιολόγησης DBRS Morningstar, που ανέλυσε τα αποτελέσματα οκτώ μεγάλων αντασφαλιστών Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C) και δημοσιοποίησε τις εκτιμήσεις της.

Ένας συνδυασμός πιο αποδοτικού underwriting και θετικών εσόδων από επενδύσεις έκανε το 2021 μια πολύ καλή χρονιά για τους αντασφαλιστές Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C) γενικά. Τα αποτελέσματα οκτώ μεγάλων αντασφαλιστών (βλ. πίνακα 2) δείχνουν ότι οι αντασφαλιστικές εταιρείες είχαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με το 2020, παρά τις υψηλότερες ζημιές από καταστροφές. Ωστόσο, η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας, οι απώλειες που σχετίζονται με το κλίμα και τα ζητήματα που κληροδότησε ο Covid επηρεάζουν τις προοπτικές για το 2022. Η αστάθεια της αγοράς, που προκύπτει από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, επηρεάζει ήδη τις αποτιμήσεις της αγοράς μετοχών των ασφαλιστικών εταιρειών. Η Swiss Re εκτιμά ότι οι συνολικές ασφαλισμένες απώλειες από φυσικές καταστροφές το 2021 ανήλθαν σε $112 δισ. –σε σύγκριση με $81 δισ. το 2020–, οι τέταρτες μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί. Τα κορυφαία γεγονότα ήταν ο τυφώνας Ida, ο οποίος προκάλεσε ζημιές που κυμαίνονται μεταξύ $30-32 δισ., και η χειμερινή καταιγίδα Uri, οι ζημιές από την οποία εκτιμώνται σε $15 δισ.

Ο Πόλεμος, ο Καιρός & ο Covid δημιουργούν αντίξοες συνθήκες για τους αντασφαλιστές

Η τάση για αύξηση της αντασφάλισης υποστηρίζει τη βελτίωση των εσόδων αναδοχής

Τα έσοδα αναδοχής (underwriting income) βελτιώθηκαν περαιτέρω το 2021 σε σύγκριση με προηγούμενα έτη και το combined ratio (υπολογιζόμενο ως πραγματοποιηθείσες ζημίες και έξοδα προς ποσοστό δεδουλευμένου ασφαλίστρου) είναι χαμηλότερο από οποιοδήποτε από τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο μέσος όρος του combined ratio βρισκόταν πάνω από 95%, με τις περισσότερες από τις παραπάνω εταιρείες να αναφέρουν ποσοστά λίγο μικρότερα του 100%. Το διάγραμμα 1 δείχνει ότι ο μέσος όρος του combined ratio για την επιλεγμένη ομάδα αντασφαλιστών βελτιώθηκε σε 98,1% το 2021 από 103,2% το 2020. Αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό στο συνεχιζόμενο ευνοϊκό περιβάλλον τιμολόγησης, ως αποτέλεσμα της διαρκούς αύξησης των ποσοστών αντασφάλισης παγκοσμίως, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί το 2022.

Ο Πόλεμος, ο Καιρός & ο Covid δημιουργούν αντίξοες συνθήκες για τους αντασφαλιστές

Η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επενδυτικές απώλειες

Οι αντασφαλιστικές εταιρείες Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C) είναι σημαντικοί επενδυτές στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Οι αγορές μετοχών είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν από τις διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία, συμβάλλοντας στην καθαρή κερδοφορία πολλών αντασφαλιστών, ωστόσο, συγκλονίζονται εκ νέου από την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Οι αγορές μετοχών έχουν καθοδική τάση (βλ. διάγραμμα 2) από την έναρξη των εχθροπραξιών και η πτώση μπορεί να συνεχιστεί, εάν η σύγκρουση δεν επιλυθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι Ευρωπαίοι αντασφαλιστές εκτίθενται, επίσης, σε συναλλαγματικό κίνδυνο από επενδύσεις σε ρωσικά ρούβλια, ένα νόμισμα που έχει υποχωρήσει σημαντικά μετά την επίθεση στην Ουκρανία και τις επακόλουθες οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση.

Ο Πόλεμος, ο Καιρός & ο Covid δημιουργούν αντίξοες συνθήκες για τους αντασφαλιστές

Θετικές οι προοπτικές για το 2022, με ορισμένες πιθανές αντίξοες συνθήκες

Οι συνέπειες από τη σύγκρουση στην Ουκρανία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση των επενδύσεων, λόγω των χαμηλότερων αποτιμήσεων στην αγορά μετοχών και των χαμηλότερων αξιών στην αγορά ομολόγων, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να περιορίσουν την τάση για υψηλότερο πληθωρισμό. Οι ασφαλισμένες απώλειες που προκύπτουν άμεσα από τη σύγκρουση δεν αναμένεται να είναι σημαντικές για τους παγκόσμιους αντασφαλιστές, επειδή οι ζημιές που προκαλούνται από πολεμικές πράξεις συνήθως εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη. Ως εκ τούτου, για τον κλάδο αντασφάλισης γενικά, πιο σημαντική είναι η επίδραση της σύγκρουσης στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, παρά η έκθεση σε ασφαλισμένες ζημιές στην περιοχή.

Οι εκτιμήσεις της DBRS Morningstar για την αγορά αντασφάλισης Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C) παραμένουν θετικές, καθώς οι ανανεώσεις εξακολουθούν να έχουν ανοδική τάση και η οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται παγκοσμίως. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που δημιουργούν αντίξοες συνθήκες, όπως οι δικαστικές διαφορές που σχετίζονται με την πανδημία και η πιθανή αύξηση των αξιώσεων από ασφάλιση στον κυβερνοχώρο. Άλλα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η αύξηση του πληθυσμού σε παράκτιες περιοχές, εκτεθειμένες σε φυσικές καταστροφές, είναι πιθανό να συνεχίσουν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα της αντασφαλιστικής βιομηχανίας στο άμεσο μέλλον.

«Αναμένουμε ότι ο κλάδος των αντασφαλίσεων θα είναι σε θέση να διατηρήσει ισχυρή κεφαλαιοποίηση στο εγγύς μέλλον, καθώς ορισμένες εταιρείες εκδίδουν νέες μετοχές και χρεόγραφα, ενώ επωφελούνται από μια ασφαλιστική αγορά που συνεχίζει να βιώνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον τιμών», σχολίασε ο κ. Victor Adesanya, Αντιπρόεδρος Ασφαλίσεων της DBRS Morningstar.

Διαβάστε επίσης: Πώς επηρεάζουν οι κυρώσεις στη Ρωσία τους Ευρωπαίους ασφαλιστές;


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας