Διεθνή

Ο νέος νόμος περί ΑΙ επηρεάζει ασφαλιστές και τράπεζες

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξαν, στις 2 Φεβρουαρίου, σε μια προσωρινή συμφωνία για τη νομοθεσία περί ΑΙ, η οποία θα διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των πολιτών, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα προστατεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη «υψηλού κινδύνου».

Ο νόμος περί ΑΙ προβλέπει την απαγόρευση ορισμένων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών συστημάτων κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιούν ευαίσθητα χαρακτηριστικά, με βάση πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, καθώς και σεξουαλικό προσανατολισμό και φυλή. Επίσης, εκτός νόμου θα είναι: η χρήση εικόνων προσώπων από το διαδίκτυο ή από πλάνα CCTV για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων αναγνώρισης προσώπου, η τεχνολογία αναγνώρισης συναισθημάτων στον χώρο εργασίας και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η κοινωνική κατηγοριοποίηση με βάση τη συμπεριφορά ή τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Θα απαγορευθούν, επίσης, συστήματα ΑΙ που χειραγωγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, για να παρακάμψουν την ελεύθερη βούληση ή να εκμεταλλευτούν ευπάθειες λόγω ηλικίας, αναπηρίας και κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης.

Στο πλαίσιο της παραπάνω νομοθεσίας, οι ασφαλιστές και οι τράπεζες θα πρέπει να διεξάγουν αξιολογήσεις μοντέλων και τεστ αντιπαράθεσης, να αξιολογούν και να μετριάζουν τους συστημικούς κινδύνους, να αναφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σοβαρά συμβάντα και να διασφαλίζουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η μη συμμόρφωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα που κυμαίνονται από €7,5 εκατ. ή 1,5% του κύκλου εργασιών έως €35 εκατ. ή 7% του παγκόσμιου τζίρου, ανάλογα με την παράβαση και το μέγεθος της εταιρείας. Για να γίνει δίκαιο της ΕΕ, η συμφωνία θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί επίσημα τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο.

Πηγή: www.theactuary.com


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας