Διεθνή

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων μέλος της FUEDI

Σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο των Πραγματογνωμόνων, η οποία θα ανακοινωθεί και επισήμως μέσα στις επόμενες ημέρες, είναι η είδηση ότι ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων (HALA*) από τις 23 Μαΐου 2014 αποτελεί πλέον πλήρες και ισότιμο μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Πραγματογνωμόνων, της FUEDI*.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων ιδρύθηκε και αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών τον Μάιο 2012. Από τότε, μέχρι και πρόσφατα, οι άνθρωποι του Συλλόγου εργάστηκαν συστηματικά, με στόχο την ανάπτυξη των σχέσεών του με το εξωτερικό και ιδιαίτερα την προετοιμασία ένταξής του στην FUEDI. Πλέον, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ενέργειες ανάπτυξης του Συλλόγου, ώστε να συμμετέχει σε αυτόν η πλειοψηφία των επαγγελματιών του κλάδου, με πιο αξιοσημείωτη την επόμενη Γενική Συνέλευση, που προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Η FUEDI έκανε δεκτό το αίτημα ένταξης του Ελληνικού Συλλόγου στη διάρκεια της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης, στο Ρότερνταμ στις 22 & 23 Μαΐου 2014. Ο διεθνής φορέας, για να καταλήξει στην απόφαση αυτή, έλαβε υπόψη του ότι οι Αρχές, ο Σκοπός, ο Κανονισμός λειτουργίας και τα Πρότυπα Εκπαίδευσης του Ελληνικού Συλλόγου συμμορφώνονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

O κ. Henk Grouterk, Εκτελεστικός Διευθυντής της FUEDI, υπογράμμισε πως με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Πραγματογνωμόνων αναβαθμίζεται η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά και γίνεται ένα ακόμα θετικό βήμα συνεργασίας. 

O νέος πρόεδρος της FUEDI, κ. Otto Jens, που ανέλαβε καθήκοντα στο πλαίσιο της τρέχουσας γερμανικής προεδρίας, ευχήθηκε στον Ελληνικό Σύλλογο κάθε επιτυχία, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως σύντομα θα αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Πολλοί και σοβαροί επαγγελματίες εργάζονται στον κλάδο των Πραγματογνωμόνων, ο οποίος αποτελεί ζωτικό μέλος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Η παραπάνω εξέλιξη ως προς τη δραστηριοποίηση ενός συλλογικού φορέα εκπροσώπησης των επαγγελματιών αυτών και τη σύνδεσή τους με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στον κλάδο και ελπίζουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται θα υποστηριχθεί από την μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών πραγματογνωμόνων.

* Hellenic Association of Loss Adjusters www.hala.gr (υπό κατασκευή)

* FÉDÉRATION EUROPÉENNE D’UNIONS PROFESSIONNELLES D’EXPERTS EN DOMMAGES APRÈS INCENDIE ET RISQUES DIVERSASSOCIATION EUROPÉENNE – www.fuedi.eu 

 

Στη φωτ. από αριστερά, οι κ.κ. Jurgen Meijer, Γενικός Γραμματέας, Στάθης Καραντώνης, Πρόεδρος, και Σταύρος Δημόπουλος, Αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, του HALA, που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση της FUEDI.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας