Μελέτες

Ο απολογισμός του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης για το 2013

To Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες στο εξωτερικό που διακανονίστηκαν από τους ανταποκριτές των ασφαλιστικών εταιρειών-μελών του Γ.Δ.Α. και τα αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης και τους διακανονιστές τους, με την εγγύηση του Ελληνικού Γραφείου.

Ατυχήματα στην Ελλάδα

Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα που διακανονίστηκαν από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και τους διορισμένους ανταποκριτές και διακανονιστές του, έναντι 3.983 το έτος 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,89%. Ο διακανονισμός των 3.631 εξ αυτών των ατυχημάτων ανατέθηκε στους διορισμένους ανταποκριτές των αλλοδαπών

ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ τον διακανονισμό των υπολειπόμενων 197 ζημιών ανέλαβε το Γραφείο δια των υπηρεσιών του ή των διακανονιστών του.

Μια εικόνα της εξέλιξης των ζημιών Πράσινης Κάρτας στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια δίνει την ακόλουθη φθίνουσα πορεία, λόγω της οικονομικής κρίσης:

2013: 3.828

2012: 3.983

2011: 4.773

2010: 5.057

Η μείωση για την τετραετία είναι περίπου 25%.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν μέσω των ανταποκριτών και του Γραφείου από αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες για την αποζημίωση Ελλήνων παθόντων από ατυχήματα με αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας ανήλθαν το 2013 στο ποσόν των €15.250.000 έναντι €18.000.000 το 2012, παρουσιάζοντας μείωση 15%.

Στα ατυχήματα που προκαλούνται στην Ελλάδα από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες την πρώτη θέση κατέχουν σταθερά τα ατυχήματα από Βουλγαρικά αυτοκίνητα που ανήλθαν στα 1.371 και αποτελούν το 36% του συνόλου ων ατυχημάτων και ακολουθούν τα Γερμανικά αυτοκίνητα με το 14,5 % των ατυχημάτων.

Ατυχήματα στο εξωτερικό

Σε 1.103 ανήλθε ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες στο εξωτερικό που διακανονίστηκαν από τους ανταποκριτές των ασφαλιστικών εταιρειών-μελών του Γ.Δ.Α. και τα αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης και τους διακανονιστές τους, με την εγγύηση του Ελληνικού Γραφείου.

Η ακριβής σύγκριση με τα ατυχήματα του 2012 (981ατυχήματα) δεν είναι δυνατή, λόγω του ότι η Αλβανία πέρυσι δεν είχε δώσει στοιχεία. Η εκτίμηση όμως είναι ότι έχουμε περίπου τον ίδιο αριθμό ατυχημάτων στο εξωτερικό το 2013 με το 2012.

Μεταξύ των χωρών, στις οποίες συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες, στην πρώτη θέση όπως και πέρυσι βρίσκεται η Γερμανία με 227 ατυχήματα (το 21% των ατυχημάτων) και ακολουθεί η Ιταλία με 213 ατυχήματα (το 19% των ατυχημάτων). Σημειώνεται ότι στη Γερμανία η τάση είναι αυξητική. Μεταξύ 2009 και 2013 έχουμε αύξηση του αριθμού των

ατυχημάτων κατά 30,5% ( 2009:174 – 2013:227 ατυχήματα.).

Το Γραφείο το 2013 άνοιξε 1.675 φακέλους ζημιών για ατυχήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό (έναντι 2.032 το 2012, μείωση 17,6%). Σημαντική είναι η μείωση των αγωγών που δέχθηκε το Γραφείο οι οποίες ανήλθαν στις 479 αγωγές το 2013 έναντι 618 το 2012 (μείωση 22,5%).

Επίσης, συνεχίστηκε από το Γ.Δ.Α. εντός του 2013 η καταβολή αποζημιώσεων στο εξωτερικό για λογαριασμό των εταιριών των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας καθώς και για ανασφάλιστα και πλαστές πράσινες κάρτες. Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις του Γραφείου εντός του 2013 για εταιρίες των οποίων ανακλήθηκε η άδεια ανήλθαν στα € 832.430,30 (67 ζημιές) έναντι €355.504,00 (39 ζημίες) το 2012 και για ανασφάλιστα οχήματα στα € 137.103,71 (13 ζημιές) έναντι € 310.424,00 (10 ζημιές) το 2012. Επίσης, για πλαστές πράσινες κάρτες καταβλήθηκαν € 119.224,60 . Συνολικά οι αποζημιώσεις αυτές ανήλθαν το 2013 στα € 1.088.758,61 έναντι € 665.928,00 το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 63,5%.

Ως προς τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για ατυχήματα του εξωτερικού, το 2013 οι ασφαλιστικές εταιρείες μέλη του Γραφείου κατέβαλαν το ποσόν των €3.121.000 έναντι € 2.441.000 το 2012, δηλαδή αύξηση 28%. Επίσης το Γραφείο κατέβαλε για υπερβάλλουσες ζημίες (που υπερβαίνουν, δηλαδή, το όριο της ιδίας κράτησης της αντασφαλιστικής σύμβασης του Γραφείου) το ποσό των € 977.076,50

Συνολικά, σε επίπεδο αγοράς, οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων των αποζημιώσεων που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στη χώρα μας και το ΓΔΑ, αυτές ανήλθαν στο ποσόν των €5.193.807,40 το 2013 έναντι € 3.451.000 το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 50,5%.

Δείτε εδώ τις δηλωθείσες ζημιές ετών 2012-2013 α) στην Ελλάδα από οχήματα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας ανά χώρα προέλευσης και β) εκτός Ελλάδας από οχήματα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας