Οικονομικά Μεγέθη

NPInsurance: Αύξηση Ενεργητικού και ισχυροποίηση Ιδίων Κεφαλαίων για το 2012

Σημαντική ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της, στα €19 εκατ., παρουσίασε η NP Insurance (Νέος Ποσειδών) κατά τη χρήση του 2012, «διαμορφώνοντας υπερεπάρκεια κεφαλαίων της τάξης του 240%», όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο τύπου. Ταυτόχρονα, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €7,4 εκατ., που προέκυψαν, όπως αναφέρεται, μετά και την αφαίρεση ζημιάς €5,6 εκατ. από τη συμμετοχή της Εταιρείας στο PSI.  

Tα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία δημοσίευσε στον Ισολογισμό 2012, είναι αποτέλεσμα, όπως επισημαίνεται σχετικά, «του υψηλού λειτουργικού αποτελέσματος σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, των αυξημένων εσόδων από το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, καθώς και από το σταθερά βελτιωμένο δείκτη ζημιών του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων αλλά και των υπολοίπων κλάδων».

Τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν εμφανίζουν μια σταθερά ανοδική πορεία και βελτίωση των οικονομικών δεικτών της Εταιρείας. 

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ανήλθε στα €63 εκατ., σε σύνολο ενεργητικού €71 εκατ

Το 2012 η Εταιρία κατέβαλε αποζημιώσεις συνολικού ύψους €16,5 εκατ. και σχημάτισε αποθέματα €45,0 εκατ. για τη διασφάλιση των συμφερόντων και των μελλοντικών αναγκών και απαιτήσεων των ασφαλισμένων της.

Παράλληλα, η Εταιρεία συνέχισε τη σημαντική κοινωνική της συνεισφορά, προσλαμβάνοντας 15 νέους υπαλλήλους για την περαιτέρω καλύτερη στελέχωση των διοικητικών της υπηρεσιών, και κατέβαλε συνολικά €2,5 εκατ. σε μισθολογικές αμοιβές. Ταυτόχρονα, διατήρησε σταθερό το δίκτυο συνεργατών της στους 700 συνεργάτες πανελλαδικά.

Για τη διετία 2013-2014, στόχο αποτελούν: η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, η συνέχιση της κερδοφόρας πορείας και η αύξηση μεριδίου αγοράς.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας