Εταιρείες

NP Ασφαλιστική: Δωρεάν POS στους Συνεργάτες της

Η NP Ασφαλιστική παρέχει δωρεάν συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών POS στους Συνεργάτες της.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, με την απόφαση αυτή η Εταιρεία προσδίδει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στο επιλεγμένο Δίκτυο Συνεργατών της, καθώς αναλαμβάνει η ίδια το κόστος, τόσο του μηχανήματος όσο και της προμήθειας συναλλαγής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά αποδίδεται μεγαλύτερη αμοιβή επί των καθαρών ασφαλίστρων του συμβολαίου, που ανέρχεται σε μέσο ποσοστό 1,20% ανά Συνεργάτη.

Τα μηχανήματα POS παρέχονται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και σε συνεργασία της NP Ασφαλιστική με την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Mellon, αναπτύχθηκε μηχανογραφική εφαρμογή όπου τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εξοφλούνται αυτόματα στο Portal σε πραγματικό χρόνο με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και απελευθερώνεται το πλαφόν του Συνεργάτη. Τα μηχανήματα δέχονται όλους τους τύπους καρτών όλων των τραπεζών.

Τα νέα POS με τη λειτουργία αυτοματοποίησης συναλλαγών δόθηκαν πιλοτικά σε 35 Συνεργάτες και στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουν ενταχθεί πάνω από 120 Συνεργάτες της Εταιρείας σε αυτό το νέο κανάλι πληρωμής. Ως κριτήριο για τις δωρεάν παροχές του POS είναι η αποκλειστική/εταιρική συνεργασία με την Εταιρεία ή η ελάχιστη παραγωγή του Συνεργάτη να ξεπερνά τα €60.000.

Με την ενέργεια αυτή, η NP Ασφαλιστική στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των πληρωμών των Πελατών σε μία περίοδο που τα capital controls εξακολουθούν να περιορίζουν τις συναλλαγές με μετρητά, στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων παροχών και υπηρεσιών του Δικτύου Συνεργατών και στην απόλυτη ευθυγράμμιση με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας