Οικονομικά Μεγέθη

NN Hellas & NN Hellas II: Θετικά οικονομικά αποτελέσματα το 2021

Η NN Hellas και η NN Hellas II ανακοίνωσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το 2021.

Το 2021, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, ήταν άλλος ένας χρόνος με θετικό πρόσημο για την ΝΝ Hellas, παρουσιάζοντας αύξηση 14% στον Κύκλο Εργασιών της, παρά την πανδημία. Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για το 2021 αυξήθηκαν κατά €66 εκατ., φτάνοντας τα €537 εκατ., κυρίως λόγω της ανάπτυξης των προϊόντων Unit/Index-Linked τακτικών καταβολών, αλλά και των συμβολαίων υγείας. Η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσεται και κατέγραψε κέρδη προ φόρων €22,4 εκατ., επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτη αύξηση 44%, σε σύγκριση με το 2020. Αυτό αποτελεί απόρροια της οργανικής ανάπτυξης της NN Hellas, μέσω πωλήσεων νέων συμβολαίων και βελτίωση της διατηρησιμότητας του χαρτοφυλακίου της, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ψηφιοποίηση και βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων.

Όσον αφορά στην NN Hellas II, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €290 εκατ. το 2021, αυξημένα σε σχέση με το 2020 κατά €5 εκατ. Συγκεκριμένα, τα ασφάλιστρα ατομικών συμβολαίων Unit Linked αυξήθηκαν κατά 25%, τα ατομικά συμβόλαια ζωής και υγείας αυξήθηκαν κατά 7% και τα ομαδικά συμβόλαια αυξήθηκαν κατά 1% ως προς το 2020. Μετά από 2 συνεχόμενα έτη με ζημιές, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων €1,3 εκατ. για το 2021, σε σχέση με τις ζημιές του 2020 που ανήλθαν σε €52 εκατ. προ φόρων.

H NN αποτελεί τη μεγαλύτερη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, με παρουσία για περισσότερα από 40 έτη. Η εταιρεία, μέλος NN Group, προσφέρει αξία στους ασφαλισμένους της μέσα από καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις ζωής, υγείας, σύνταξης και επενδυτικών προγραμμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα άριστη εμπειρία και εξυπηρέτηση. Το 2022, με την ολοκλήρωση της απόκτησης των δραστηριοτήτων της MetLife στην Ελλάδα από τον Όμιλο NN, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συνένωσης των δύο εταιρειών, η οποία προχωρά με επιτυχία, βασιζόμενη σε μια στρατηγική όπου θέτει πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και οδηγείται από τις αξίες «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε». Σύντομα η πλήρης ένωση των NN Hellas και NN Hellas II θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας