Διεθνή

Νέος κανονισμός της ΕΕ που αφορά και τις ασφαλιστικές

Οι θεσμικοί επενδυτές (διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.) θα υποχρεούνται να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της επένδυσής στο περιβάλλον, σύμφωνα με νέο κανονισμό της ΕΕ

Οι θεσμικοί επενδυτές, όπως οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή οι ασφαλιστικές εταιρείες, δέχονται εντολή από τους πελάτες και τους δικαιούχους τους να παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό τους.

Παρότι οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να συμμορφώνονται προς αυστηρές νομικές απαιτήσεις, ώστε να ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών τους, δεν έχουν ακόμη οριστεί κανόνες για τις υποχρεώσεις τους και την κοινοποίηση πληροφοριών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των επενδυτικών τους αποφάσεων.

Με βάση το κείμενο πρότασης κανονισμού, που εγκρίθηκε στις 7 Μαρτίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθορίζεται η ένταξη των κινδύνων και των δυνατοτήτων σε θέματα βιωσιμότητας στις διαδικασίες των θεσμικών επενδυτών.

Οι επενδυτές οφείλουν να δημοσιοποιούν:

  • τις διαδικασίες που έχουν θεσπίσειγια να εντάξουν τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους στην επενδυτική και συμβουλευτική τους διαδικασία·
  • τον βαθμό στον οποίο οι κίνδυνοι αυτοί θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην κερδοφορίατης επένδυσης·
  • όποτε θεσμικοί επενδυτές ισχυρίζονται ότι ασκούν «πράσινη» επενδυτική στρατηγική, πληροφορίες για το πώς υλοποιείται η στρατηγική αυτή και για τη βιωσιμότητα ή τις κλιματικές επιπτώσεις των προϊόντων και των χαρτοφυλακίων τους.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει, στην πράξη, να περιορίσει τη δυνατότητα για «ψευδοοικολογικής ταυτότητας» – δηλαδή τον κίνδυνο προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά ως βιώσιμες ή φιλικές προς το κλίμα, στην πραγματικότητα να μην πληρούν τους στόχους βιωσιμότητας/κλίματος που υποτίθεται ότι επιδιώκουν.

Πηγή: Βlog:marina anstas.kourbela

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας