Διαμεσολαβούντες

 Επιτυχής Επιθεώρηση κατά ISO 9001:2015 για τη Mega Brokers

Η Mega Brokers ολοκλήρωσε με επιτυχία τον 2o απαιτούμενο έλεγχο για την επαναπιστοποίησή της με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TUV NORD.

Κατά την αξιολόγηση που έλαβε χώρα στις 26/2/2019 από τον ανεξάρτητο, διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS A.E. διαπιστώθηκε ότι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της Εταιρείας, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού της Εταιρείας.

«Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί για τη Mega Brokers έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της πολιτικής ποιότητας που έχει δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες και τους συνεργάτες της», τονίζει ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

«Βασικός μας στόχος είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών και των συνεργατών μας και αποδεικνύουν έμπρακτα την τήρηση των δεσμεύσεών μας απέναντι σε αυτούς που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια και μας έχουν κατατάξει σε ηγετική θέση στον κλάδο παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς την αποδοτικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας πραγματοποιώντας διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε τομείς όπου αυτό χρειάζεται», επισημαίνει εν κατακλείδι ο Πρόεδρος της Mega Brokers.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας