Προϊόντα

Νέο Unit linked «Εξασφαλίζω» από τη Eurolife FFH

Με στόχο να εμπλουτίζει συνεχώς τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματά της, η Eurolife FFH ανακοίνωσε το «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία», το τρίτο μέλος της οικογένειας των επενδυτικών προγραμμάτων «Εξασφαλίζω» που διατίθενται αποκλειστικά από το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, με το «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» προσφέρεται, για πρώτη φορά στο συνδεδεμένο με το πρόγραμμα αμοιβαίο κεφάλαιο, επενδυτική στρατηγική, η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η καθαρή τιμή μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου να διατηρείται κατ’ ελάχιστο στο 80% της υψηλότερης από ενάρξεως καταγεγραμμένης τιμής του. Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε πελάτες Personal Banking Prime και Standard που έχουν μεσαία διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου και αναζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις για την επίτευξη των μακροχρόνιων οικονομικών τους στόχων, ταυτόχρονα με τον περιορισμό της δυνητικής μέγιστης απώλειας του προς επένδυση κεφαλαίου τους. Την επαγγελματική διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αναλαμβάνει η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το νέο πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο σκέλη, το ασφαλιστικό και το επενδυτικό.

Στο ασφαλιστικό σκέλος τοποθετείται το 4% του συνολικού ασφαλίστρου και το 94% τοποθετείται στο επενδυτικό σκέλος, αφού αφαιρεθούν το κόστος πρόκτησης εργασιών και η εισφορά υπέρ Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Η επενδυτική στρατηγική του προγράμματος δίνει προτεραιότητα σε τοποθετήσεις ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ με έκθεση σε μετοχές, χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος και εταιρικά ομόλογα («Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο»), με σκοπό να μεγιστοποιήσει τη δυνητική απόδοση, στην περίπτωση ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς. Αντίθετα, στην περίπτωση μη ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς, η επενδυτική στρατηγική μειώνει το επίπεδο κινδύνου, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθετήσεις μετρητών και σε ΟΣΕΚΑ με έκθεση σε μέσα χρηματαγοράς («Χαρτοφυλάκιο Προστασίας»).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται στους ορισμένους δικαιούχους του ή στους νόμιμους κληρονόμους του το άθροισμα του ασφαλισμένου κεφαλαίου ζωής του ασφαλιστηρίου και της αξίας του λογαριασμού επένδυσης. Επιπλέον, το «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» προβλέπει εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου (με €10.000 ελάχιστο μικτό ασφάλιστρο και €200.000 μέγιστο μικτό ασφάλιστρο) και 10ετή διάρκεια, με δυνατότητα ολικής εξαγοράς του ασφαλιστηρίου μετά τον 1ο μήνα, για την οποία εφαρμόζονται χρεώσεις κατά τα πρώτα 5 έτη.

Οι κάτοχοι του προγράμματος απολαμβάνουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών τους συμβολαίων 24/7, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EurolifeConnect, ενώ συμπληρωματικά παρέχεται μια σειρά σημαντικών προνομίων υγείας σε συνεργαζόμενα νοσηλευτήρια, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα που καλύπτουν ανάγκες πρόληψης και φροντίδας υγείας.

Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά η Eurolife FFH, με την εμπειρία και τη τεχνογνωσία της στο σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων, συνδεδεμένα με επενδύσεις και με την πιο πλήρη γκάμα επιλογών για διαφορετικά προφίλ πελατών, βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων, με προϊόντα και υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να οραματίζονται το μέλλον που επιθυμούν.

Περισσότερες πληροφορίες για το «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» είναι διαθέσιμες εδώ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας