Νέες εκδόσεις για ασφαλιστές από τη «Νομική Βιβλιοθήκη»

540

Δύο νέα βιβλία που αφορούν την ασφαλιστική αγορά εξέδωσε πρόσφατα η Νομική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται γιαι το «Ασφαλιστικό Δίκαιο», της Αριστέας Σινανιώτη – Μαρούδη, Καθηγήτριας Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρου, και το «Ασφαλιστικό Δίκαιο – Εισηγήσεις», του Ιωάννη Κ. Ρόκα, Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου.

«Ασφαλιστικό Δίκαιο»
Της Αριστέας Σινανιώτη – Μαρούδη,
Καθηγήτριας Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρου

Tο εν λόγω σύγγραμμα περιλαμβάνει τις σύγχρονες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές τάσεις και εξελίξεις του δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση των διατάξεων του Ν. 2496/1997 (ΑσφΝ), καθώς και του ν.δ. 400/1970 για την ασφαλιστική επιχείρηση.

Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται στα εξής:
1. Γενικό μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης. 2. Ασφαλιστική Επιχείρηση. 3. Εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 4. Ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 5. Κώδικες Δεοντολογίας. 6. Ασφάλιση κατά ζημιών. 7. Θαλάσσια ασφάλιση. 8. Αεροπορική ασφάλιση. 9. Ασφάλιση ζωής, ασθενειών και ατυχημάτων. 10. Αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων.

Σε ενωσιακό επίπεδο, εξετάζονται:
1. O Κανονισμός 593/2008 (Ρώμη Ι). 2. O Κανονισμός 864/2007 (Ρώμη ΙΙ). 3. H Οδηγία 2002/65/ΕΚ, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. 4. H Οδηγία 2009/138/ΕΚ, γνωστή ως Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), που θεσπίζει ένα ενιαίο σύστημα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 5. H Πρόταση Οδηγίας Insurance Mediation Directive (IMD 2), που αποσκοπεί στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς λιανικής ασφάλισης.

Το σύγγραμμα απευθύνεται σε όλο τον νομικό και επιχειρηματικό κόσμο που επιθυμεί να ενημερωθεί για το ισχύον Ασφαλιστικό Δίκαιο.

«Ασφαλιστικό Δίκαιο – Εισηγήσεις»
Του Ιωάννη Κ. Ρόκα,
Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου

Με τις νομοθετικές αλλαγές και μεταβολές στο ασφαλιστικό δίκαιο κατέστη αναγκαία η γ΄ έκδοση αυτού του βιβλίου, που αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση της σύγχρονης θεωρίας για την ιδιωτική ασφάλιση.

Τα θέματα που θίγονται στην έκδοση αυτή αφορούν κυρίως στις παρακάτω ενότητες:
1. Γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης. 2. Ασφάλιση κατά ζημιών. 3. Ασφάλιση γενικής και ειδικής αστικής ευθύνης. 4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. 5. Θαλάσσια ασφάλιση. 6. Ασφάλιση ζωής, ασθενειών, ατυχημάτων. 7. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία. 8. Αλληλασφάλιση, αντασφάλιση. 9. Αντασφαλιστική επιχείρηση. 10. Ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες, σύμβουλοι. 11. Δίκαιο της κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και  12. Επαγγελματικές συνταξιοδοτήσεις.

Η γ΄ έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη και εμπλουτισμένη με τις νέες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις της τελευταίας διετίας, που πέρασε από την β΄ έκδοση του έργου.

Το έργο, που συμπληρώνεται με πλούσιο αλφαβητικό ευρετήριο, απευθύνεται σε όλο τον νομικό κόσμο που ειδικεύεται στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και τους εν γένει ασχολούμενους με τον ασφαλιστικό τομέα.

Για τις παραγγελίες σας απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Financial Forum.
Τηλ.: 210 – 61.27.502, Fax: 210 – 61.27.719, e-mail: [email protected]

Προηγούμενο άρθροΕθνική Ασφαλιστική: Επανασχεδιάζει τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Δ/νσης Πωλήσεων
Επόμενο άρθρο«Ασφαλιστικό Δίκαιο – Εισηγήσεις»