Εκπαίδευση

Νέα σεμινάρια από το ΕΙΑΣ για την Εποπτεία στην Ασφαλιστική διαμεσολάβηση & την Ασφάλιση κλάδου Αυτοκινήτων

Δύο νέα σεμινάρια θα πραγματοποιήσει το ΕΙΑΣ το Φεβρουάριο. Το πρώτο αφορά την Εποπτεία στην Ασφαλιστική διαμεσολάβηση και το δεύτερο την Ασφάλιση κλάδου Αυτοκινήτων (Νομοθεσία, ανάληψη-Τιμολόγηση, πρόσφατες εξελίξεις) και τη Διαχείριση & Διακανονισμό Ζημιάς Κλάδου Αυτοκινήτων.

Εποπτεία στην Ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, 14:30 – 19:30

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναιη κα Κωνσταντίνα Λόντου,δικηγόρος και τ. Διευθύντρια του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

 • Το  Νομικό πλαίσιο
 • Κατηγορίες διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων – Καθήκοντα  και υποχρεώσεις τους
 • Παραδείγματα απαιτήσεων ανά κατηγορία ασφαλιστικής  διαμεσολάβησης
 • Διαφορές – ασυμβίβαστα μεταξύ των κατηγοριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
 • Μορφή  έκταση και λειτουργία του Ασφαλιστηρίου  επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
 • Τρόπος και έκταση εποπτείας επί των φυσικών και νομικών προσώπων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Πράξεις 30/2013 και 31/2013 της Τράπεζας της Ελλάδος
 • Διοικητικές κυρώσεις
 • Διαδικασίες για την προστασία του καταναλωτή 
 • Φερεγγυότητα II και ασφαλιστική διαμεσολάβηση
 • Κοινοτικές εξελίξεις στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο: 80€για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ., 90€για τα μη μέλη.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής                                         

 

Ι. Ασφάλιση κλάδου Αυτοκινήτων, Νομοθεσία, ανάληψη-Τιμολόγηση, πρόσφατες εξελίξεις, ΙΙ.  Διαχείριση & Διακανονισμός Ζημιάς Κλάδου Αυτοκινήτων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015, 10:00 – 15:00.

Εισηγητές του Σεμιναρίου είναι ο κ. Στράτος Χατζηπαυλής, Head of Shared Services Center της Interamerican και ο κ. Απόστολος Τζιώλης, Προϊστάμενος του Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

·  Αστική Ευθύνη (489/76 και ΝΕΕΣ αλλαγές βάσει των 3557-07, 3746-09, 4092-12 & 4141-13)

·  Προαιρετικές καλύψεις (2496/97)

·  Διαφορές μεταξύ Α/Ε & Προαιρετικών

·  Αρμοδιότητες νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΔΕΙΑ, ΓΔΑ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Κέντρο Πληροφοριών)

·  Τιμολόγηση ατομικών και ομαδικών συμβολαίων (στόλοι), Ανάληψη & διαχείριση κινδύνων, σημαντικοί δείκτες (Loss & Combined Ratio)

·  Επερχόμενες αλλαγές στην νομοθεσία του Κλάδου Αυτοκινήτου

ΙΙ.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΛ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

·  Οι υποχρεώσεις του ασφαλιστή σε περίπτωση ζημιάς  (τήρηση ΦΑΠ, υποχρέωση σύντομης απάντησης / καταβολής αποζημίωσης )

· Διαχείριση φακέλου ζημίας

· Διακανονισμός – πληρωμή ζημίας

· Φιλικός διακανονισμός – αποζημίωση

· Διαχείριση Δικαστικών Ζημιών

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Σεμινάριο 80€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ., 90€ για τα μη μέλη

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας