Διεθνή

Ναι στην αναβολή της IDD και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Eγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η σύσταση της Επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αναβολή της εφαρμογής της Οδηγίας E.E. 2016/97 (IDD), σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2018.

Επίσης εγκρίθηκαν και οι συστάσεις της επιτροπής ECON για την υιοθέτηση, χωρίς αντιρρήσεις, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών, όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα στην ασφάλιση (IBIPs) και για τον έλεγχο προϊόντος και εσωτερική διακυβέρνηση (POG).

Σε εγκύκλιο προς τα μελη της, με αφορμή την είδηση αυτή, η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι «η εξέλιξη αυτή κρίνεται θετική χωρίς όμως να προδικάζει και την τελική απόφαση για αναβολή της εφαρμογής της οδηγίας η οποία εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων δύο ευρωπαϊκών οργανισμών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο».

Να θυμίσουμε ότι τόσο το BIPAR όσο και η Insurance Europe είχαν ζητήσει αναβολή εφαρμογής της Οδηγίας, κρίνοντας ότι ο χρόνος προετοιμασίας είναι ασφυκτικά περιορισμένος, προκειμένου να ανταποκριθούν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και εταιρείες σε τόσο μεγάλο όγκο διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας