Διεθνή

Δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων

Έντονη ήταν η δραστηριότητα της GFIA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεσή της 2016-2017. που δημοσίευσε, Στην έκθεση περιλαμβάνεται ένας απολογισμός των δραστηριοτήτων της GFIA, καθώς και οι θέσεις και απόψεις της πάνω στα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο διεθνώς.

Στα πέντε χρόνια ύπαρξής της η GFIA έχει αναπτύξει στενές σχέσεις εργασίας με όλους τους σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται της ασφάλισης. Κάνει τακτικές εισηγήσεις στη Διεθνή Ένωση Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS) σχετικά με την ανάπτυξη ενός προτύπου κεφαλαίου ασφάλισης, για παράδειγμα, και ενημερώνει τους ηγέτες της G20 για θέματα ασφάλισης.

Κατά το παρελθόν έτος, σχολίασε επίσης τις Βασικές Αρχές Ασφάλισης της IAIS και τις αναθεωρήσεις του ComFrame, έδωσε ανατροφοδότηση σε δύο έγγραφα υποβολής αιτήσεων της IAIS και παρείχε πληροφορίες στις διαβουλεύσεις του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όλα αυτά και πολλά άλλα αναφέρονται στη νέα ετήσια έκθεση.

Ο πρόεδρος της GFIA, Κυβερνήτης Dirk Kempthorne, δήλωσε: «Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο, καθώς εξετάζω τις δραστηριότητές μας, είναι το πλήθος των θεμάτων στα οποία εργάζεται η GFIA. Κατά το τελευταίο έτος, ενδυναμώσαμε τις φωνές των ασφαλιστικών φορέων στις διεθνείς συζητήσεις για μια ευρεία γκάμα σημαντικών ζητημάτων, όπως τα πρότυπα κεφαλαίου, η εταιρική διακυβέρνηση, η πρόσβαση στην αγορά, η φορολογία, ο κυβερνοχώρος και η χρηματοοικονομική ένταξη. Αναμένοντας το 2018, οι 40 οργανώσεις μέλη μας σε 61 χώρες δεσμεύονται να οικοδομήσουμε τα ισχυρά θεμέλια της εταιρικής σχέσης και της αριστείας μας».

Δείτε την Ετήσια Έκθεση της GFIA εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας