Άρθρα

NAI στην παράταση εξόφλησης ασφαλίστρων, ΟΧΙ στην παράταση απόδοσής τους

Ευελπιστούμε ότι η ΤτΕ θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα συνηγορήσει στο να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα, που θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να δώσουν μια εύλογη παράταση χρόνου στους ασφαλισμένους τους που αδυνατούν να καταβάλλουν εγκαίρως τα ασφάλιστρά τους. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι θα πρέπει να δοθεί αντίστοιχη παράταση και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που εισπράττουν ασφάλιστρα για λογαριασμό των πελατών τους.

Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν έχουν κανένα λόγο να ζητούν “πίστωση χρόνου”, για να αποδώσουν στις ασφαλιστικές εταιρείες τα εισπραχθέντα ασφάλιστρα. Παρότι αυτή η πρόταση δεν κατατίθεται επισήμως και δημοσίως, γνωρίζουμε ότι διακινείται… κάτω από το τραπέζι από συγκεκριμένους διαμεσολαβητές, που θεωρούν ότι κατέχουν δεσπόζουσα θέση στον κλάδο και ασκούν πιέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Κάποιοι φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του Θεσμού και το κακό που προκάλεσαν τέτοιες πρακτικές στο παρελθόν. Σε μια δύσκολη συγκυρία, αξιώνουν πράγματα βλαπτικά για τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών και για τα συμφέροντα, εν τέλει, των ασφαλισμένων.

Και επί τη ευκαιρία, πρέπει να νιώθουν ιδιαίτερα μετανιωμένες κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες για το ότι επέτρεψαν να αντιμετωπίζονται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές με διαφορετικά κριτήρια, κυρίως με βάση τον όγκο της παραγωγής. Έτσι, ενώ το πλήθος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δεν έχει δικαίωμα είσπραξης ασφαλίστρων, κάποιοι άλλοι το έχουν κατ’ εκχώρηση. Η εκχώρηση σε αυτούς τους συγκεκριμένους διαμεσολαβητές –απόφαση, επαναλαμβάνουμε, των ασφαλιστικών εταιρειών–, δημιουργεί αυτή τη στιγμή πρόβλημα από το οποίο κινδυνεύουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ίσως είναι η στιγμή η εποπτεύουσα αρχή να επέμβει και γι’ αυτόν τον διαχωρισμό…

Ναι, στα δίκαια αιτήματα των διαμεσολαβούντων

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος των διαμεσολαβούντων, στηρίζουμε απόλυτα το δίκαιο αίτημά τους, να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση. Να ισχύσει, δηλαδή, και γι’ αυτή την ομάδα επαγγελματιών (είτε λειτουργούν ατομικά είτε ως νομικά πρόσωπα) ό,τι έχει ανακοινωθεί αναφορικά με την αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, κ.ο.κ. Πλήττονται αναμφίβολα από την πρωτόγνωρη κρίση και δικαίως ζητούν στήριξη από την Πολιτεία.

Εύλογα, επίσης, ζητούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες να επαναθεωρήσουν τους τεθέντες στόχους νέας παραγωγής –άλλα τα δεδομένα σήμερα και άλλα τα προ της εποχής της πανδημίας.

Πάντοτε η «Α.Α.» στήριζε και θα στηρίζει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, τους αιμοδότες της ασφαλιστικής βιομηχανίας, αλλά ποτέ δεν θα συνηγορήσει σε αιτήματα που βλάπτουν τον θεσμό, την αξιοπιστία του και τη φερεγγυότητα της αγοράς μας.

Δημήτρης Ρουχωτάς

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας