Διεθνή

Να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις με άλλα νομοθετήματα της Ε.Ε. ζητούν οι ασφαλιστές

Η Insurance Europe εξέφρασε ανησυχίες ως προς την αναγκαιότητα της οδηγίας για την εξ αποστάσεως προώθηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (DMD) υπό το πρίσμα και άλλων πρόσφατων νομοθετημάτων, όπως η οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD).

Συμμετέχοντας στη σχετική διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσε, επίσης, τις αλλαγές στις προσδοκίες των καταναλωτών, οι οποίες συνδέονται με την πρόοδο και τη χρήση της τεχνολογίας.

«Η DMD πρέπει να αναθεωρηθεί, για να διασφαλιστεί ότι διατηρούνται μόνο οι σχετικές διατάξεις και ιδανικά δεν υποκαθιστούν συγκεκριμένα νομοθετήματα. Σε περίπτωση τυχόν αλληλοεπικάλυψης μεταξύ της DMD και άλλων συγκεκριμένων νομοθετημάτων, όπως η IDD, η τελευταία θα πρέπει να έχει προτεραιότητα για λόγους νομικής ασφάλειας», τονίζει στην απάντησή της η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας