Διεθνή

Να απαλλάσσονται του φόρου οι συντάξεις ζητούν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές

Οι συντάξεις πρέπει να απαλλάσσονται από τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, δηλώνουν οι ασφαλιστές της ΕΕ

Η Insurance Europe, με επιστολή της στους πρεσβευτές των 10 κρατών μελών*, επανέλαβε τις ανησυχίες της σχετικά με τον προτεινόμενο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), και ιδίως την απαίτησή της να εξαιρούνται από το ΦΧΣ όλα τα συνταξιοδοτικά προϊόντα.

Η επιστολή στάλθηκε λίγο πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουλίου, και στην οποία θα συζητηθεί το θέμα του ΦΧΣ.

Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία των Ευρωπαίων ασφαλιστών, χωρίς μια τέτοια απαλλαγή, το κόστος του ΦΧΣ θα αυξήσει τα έξοδα των ασφαλιστών και θα μειώσει τις αποδόσεις των επενδύσεων για τους ασφαλισμένους, ιδίως εκείνους με ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προϊόντα που παρέχουν μακροπρόθεσμα εισοδήματα συνταξιοδότησης και προστασία από ένα απρόβλεπτο γεγονός της ζωής.

Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές πιστεύουν ότι ο ΦΧΣ θα αποθάρρυνε την μακροπρόθεσμη αποταμίευση, ειδικά εκείνη που συνδέεται με την κάλυψη κινδύνου. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα ακατάλληλο σε μια στιγμή που καταβάλλονται προσπάθειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο για την ενθάρρυνση της οικονομικής προστασίας των ηλικιωμένων ως απάντηση στις δημογραφικές αλλαγές.

Η επιβολή πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης στα συνταξιοδοτικά και τα άλλα μακροπρόθεσμα ασφαλιστικά προϊόντα αποταμίευσης είναι επίσης ασυμβίβαστη με τον στόχο και τις προσπάθειες των κρατών μελών να αυξήσουν τον ρόλο των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών αποταμιευτικών προγραμμάτων στα συνταξιοδοτικά συστήματα ως απάντηση στις δημογραφικές αλλαγές.


*Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Σλοβακία

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας