Εκπαίδευση

Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Ε.Σ.Α.Π.Ε. και Ε.Ι.Α.Σ.

Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, συνυπεγράφη την Τρίτη, 14 Ιουνίου, από τους εκπροσώπους των διοικήσεων των δύο οργανισμών, κ. Γιάννη Τοζακίδη, Πρόεδρο Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π.Ε., κ. Εμμανουήλ Πετρόχειλο, Γενικό Γραμματέα Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π.Ε., κα Νάντια Σταυρογιάννη, Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Ι.Α.Σ. και κ. Νίκο Σωφρονά, Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.Α.Σ., προς όφελος των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνογνωσίας των μελών της Ένωσης, των συνεργατών τους και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς, ευρύτερα.

Το Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, επιστεγάζει το αμοιβαίο ενδιαφέρον των εν λόγω οργανισμών υπέρ της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς, τις κοινές και συστηματικές προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και την αμοιβαία αντίληψη της διαρκούς κατάρτισης ως ισχυρότατου «μοχλού» περαιτέρω προόδου των ασφαλιστικών εργασιών, της ποιότητας και του πελατοκεντρικού προσανατολισμού τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα σημεία επίκαιρου ενδιαφέροντος:

  1. H Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος εμπιστεύεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών την εκπόνηση κατάλληλων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των μελών αυτής και της GAMA GLOBAL Hellas επί θεμάτων του εργασιακού ενδιαφέροντος τους, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, επί θεμάτων management, marketing, customer service experience, sales force management and development, financial planning management, business psychology, digital transformation και ασφαλιστικής επιστήμης. Πλέον αυτών, το Ινστιτούτο αναλαμβάνει την εκπόνηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των μελών της Ενώσεως και της GAMA GLOBAL Hellas στους τομείς Α΄ και Β΄, καθώς και των συνεργατών αυτών, την εκπαιδευτική προετοιμασία των νέων συνεργατών τους έναντι των απαιτήσεων των εξετάσεων πιστοποίησής τους και, επίσης, την οργάνωση σειράς επιμορφωτικών διαλέξεων επί θεμάτων του άμεσου ή έμμεσου εργασιακού ενδιαφέροντος των μελών της Ενώσεως και της GAMA GLOBAL Hellas.
  2. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση, κατά τους οικείους κανόνες ποιότητας, τέχνης και επιστήμης, των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, είτε αυτοδυνάμως, είτε από κοινού με συνεργαζόμενες δομές Πανεπιστημίων της Χώρας και διεθνείς οργανισμούς επαγγελματικών πιστοποιήσεων του ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.  
  3. H Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος εμπιστεύεται το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ως Επιστημονικό Σύμβουλό της επί θεμάτων Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των μελών της, καθώς και επί θεμάτων στρατηγικής ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθρώπινων πόρων που εκπροσωπεί, ενώ το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών θα διατίθεται να συνεισφέρει την καλή του μαρτυρία επί της Ένωσης και των σκοπών της, ώστε μέλη του διδακτικού δυναμικού του και δη Πανεπιστημιακοί Καθηγητές να συμμετέχουν ενεργά σε Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης, προς τον σκοπό συμβολής τους σε καλούς σκοπούς της, συναφείς προς το πεδίο της εξειδίκευσής τους.     

Οι ως άνω προβλέψεις του Μνημονίου Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, αναμένεται να συνεισφέρουν εποικοδομητικά και γόνιμα στην περαιτέρω ανέλιξη του έμψυχου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς και, ειδικότερα, στη διαρκή πρόοδο ενός δυναμικού τμήματός της, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας