Έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα η ελληνική ασφαλιστική αγορά, για να προσεγγίσει παραγωγικά τα προ κρίσης επίπεδα. Το 2010 η συνολική παραγωγή από πρωτασφαλίσεις Ζημιών και Ζωής ήταν €5.332.345.710,55, ενώ το 2018 ήταν €4.105.745.246,12, μειωμένη, δηλαδή, κατά €1.226.600.464,43.

Οι περισσότεροι κλάδοι ασφάλισης εμφανίζονται με απώλειες εκατομμυρίων ευρώ. Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, ο μεγαλύτερος κλάδος, δηλαδή η Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων, έχει απωλέσει €697,6 εκατ. (€853.300.795,76 το 2018, έναντι €1.550.870.885,29 το 2010).

Ο κλάδος Χερσαίων οχημάτων έχει χάσει €200,2 εκατ. (€213.157.675,08 το 2018, έναντι €413.368.318,61 το 2010), η Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως €105,2 εκατ. (€355.363.972,42 το 2018, έναντι €460.574.885,84 το 2010), οι Λοιπές Ζημιές Αγαθών €47,5 εκατ.(€92.057.034,67 το 2018, έναντι €139.549.400,24 το 2010), η Νομική Προστασία €22 εκατ. (€37.296.930,10 το 2018, έναντι €59.236.060,61 το 2010), κ.ο.κ.

Μόνο πέντε κλάδοι των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών έχουν αυξήσει την παραγωγή τους:

Η Γενική Αστική Ευθύνη κατά €4,1 εκατ. (€89.288.702,11 το 2018, έναντι €85.172.598,22 το 2010), οι Διάφορες χρηματικές απώλειες κατά €27,5 εκατ. (€50.512.820,74 το 2018, έναντι €22.999.511,82 το 2010), η Βοήθεια κατά €22,3 εκατ. (€120.934.963,70 το 2018, έναντι €98.617.473,72 το 2010), η Αστική Ευθύνη από αεροσκάφη κατά €1,04 εκατ. (€1.666.666,85 το 2018, έναντι €630.235,65 το 2010) και φυσικά οι Ασθένειες κατά €270,7 εκατ. (€288.426.618,09 το 2018, έναντι €17.748.015,06 το 2010).

[Θυμίζουμε ότι οι εργασίες του κλάδου IV.2. «Ασφάλιση Υγείας» των ασφαλίσεων Ζωής (όπως είχαν καταγραφεί μέχρι 31.12.2015 σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 400/1970), κατατάσσονται από τον Ιανουάριο του 2016 στους κλάδους 1. «Ατυχήματα» και 2. «Ασθένειες» των ασφαλίσεων κατά Ζημιών (σύμφωνα με τα άρθρα 4, 49, 269 του Ν. 4364/5.2.2016)].

Στις Ασφαλίσεις Ζωής, η εικόνα είναι αντίστοιχη. Ο μεγαλύτερος σε παραγωγή κλάδος, οι Ασφαλίσεις Ζωής, εμφανίζουν μείωση ύψους €372,2 εκατ. (€1.288.317.668,61 το 2018, έναντι 1.660.516.187,11 το 2010). Ο κλάδος Διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ομοίως έχει μείωση €64,5 εκατ. (€264.794.958,42 το 2018, έναντι €329.321.500,66 το 2010) και μόνο ο κλάδος ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις εμφανίζεται με αύξηση παραγωγής ύψους €41,9 εκατ. (€323.884.223,56 το 2018, έναντι €281.936.633,52 το 2010).

Μείον €1,2 δις η παραγωγή ασφαλίστρων του 2018 σε σχέση με το 2010

Πηγή των στοιχείων που παρατίθενται στον πίνακα είναι οι αντίστοιχες ετήσιες εκδόσεις “Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας”.

Προηγούμενο άρθροΗ Εθνική συνεχίζει με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2019
Επόμενο άρθροΜειωμένα τα deals στον ασφαλιστικό κλάδο της Ευρώπης το 3ο τρίμηνο