Προϊόντα

Μινέττα Ασφαλιστική: Νέες δωρεάν καλύψεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων Κλάδου Αυτοκινήτου

Η Μινέττα Ασφαλιστική ανακοινώνει την ενσωμάτωση δύο νέων καλύψεων, οι οποίες προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων και προστίθενται άμεσα σε όλα τα πακέτα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων Κλάδου Αυτοκινήτου.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, πρόκειται για καλύψεις, οι οποίες αποσκοπούν στην άμεση αποζημίωση των ασφαλισμένων που δεν φέρουν ευθύνη για ατύχημα που θα προκύψει, περιορίζοντας σημαντικά την πολυπλοκότητα της διαδικασίας αποζημίωσης.   

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες καλύψεις αφορούν σε:

1. Υλικές Ζημιές από Υπαίτιο Όχημα εκτός Φιλικού Διακανονισμού. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά το οποίο το όχημα που ευθύνεται εξ ολοκλήρου δεν είναι ασφαλισμένο σε μια από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό, η Εταιρεία θα αναλάβει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο στη ΜΙΝΕΤΤΑ, που δεν φέρει ευθύνη για το ατύχημα, –βάσει του σχετικού όρου του συμβολαίου- για τις υλικές ζημιές του συνολικά έως το ποσό των €6.500.

2. Υλικές Ζημιές από Υπαίτιο Όχημα με Αλλοδαπές Πινακίδες Κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, η ΜΙΝΕΤΤΑ θα αναλάβει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο στην Εταιρεία, που δεν φέρει ευθύνη για το ατύχημα,  –σύμφωνα πάντα με τους όρους του συμβολαίου- για τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν έως το ποσό των €6.500, σε περίπτωση ατυχήματος, κατά το οποίο το όχημα που ευθύνεται εξ ολοκλήρου φέρει αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στους – συνεργαζόμενους με την Εταιρεία – ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας