Μειωμένη παραγωγή ασφαλίστρων, βελτιωμένη κερδοφορία για την παγκόσμια αγορά ασφαλίσεων

251

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 1,4% σε $4.641 δισ. το 2013, μετά από αύξηση 2,5% το 2012, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Swiss Re. Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην αδύναμη πορεία των Ασφαλίσεων Ζωής στις ανεπτυγμένες αγορές. Τα ασφάλιστρα Ζωής, παγκοσμίως,  αυξήθηκαν μόλις 0,7% το 2013, με τις αδύναμες πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική και τις προηγμένες ασιατικές αγορές να αντισταθμίζουν τις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφηκαν στη Δυτική Ευρώπη, την Ωκεανία και τις περισσότερες αναδυόμενες αγορές. Τα ασφάλιστρα κατά Ζημιών αυξήθηκαν κατά 2,3%, επίσης λιγότερο από ό,τι το προηγούμενο έτος, καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και στις προηγμένες και στις αναδυόμενες αγορές. Η συνολική κερδοφορία στους κλάδους Ζωής και Ζημιών βελτιώθηκε, παρά τις επιπτώσεις των διαρκώς χαμηλών επιτοκίων που επηρεάζουν τις αποδόσεις των επενδύσεων.

 

Επιβράδυνση στις ασφαλίσεις Ζωής το 2013

Στον κλάδο Ζωής, αξιοσημείωτη εξέλιξη ήταν η επιστροφή σε αύξηση ασφαλίστρων στη Δυτική Ευρώπη, παρά την αδύναμη οικονομική ανάπτυξη. Τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,0%, ενώ τα προηγούμενα τρία έτη σημείωναν σταθερή μείωση. Η ανάπτυξη ασφαλίστρων ήταν ισχυρή στην Ωκεανία (αύξηση 9,0%) και στις αναδυόμενες αγορές (6,4% από 5,2%). Η ανάπτυξη ήταν σταθερή στη Λατινική Αμερική και την Αφρική, και συνεχίζεται στην Κίνα και την Ινδία, όπου οι ρυθμιστικές αλλαγές της προηγούμενης χρονιάς είχαν οδηγήσει σε πτώση των πωλήσεων.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, τα ασφάλιστρα Ζωής αυξήθηκαν κατά μόλις 0,7% το 2013, σε $2.608 δις. Λιγότερο δηλαδή από την ανάπτυξη 2,3% που σημειώθηκε το 2012. Τα ασφάλιστρα στις ΗΠΑ μειώθηκαν σημαντικά, κατά 7,7%, λόγω της μη επανάληψης των μεγάλων εταιρικών συμφωνιών που είχαν στηρίξει την αγορά το 2012. «Η επιβράδυνση του κλάδου ήταν εκτός συγχρονισμού με την οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ», σχολιάζει ο κ. Kurt Karl, Διευθύνων Οικονομολόγος της Swiss Re. «Ναι, η οικονομία παρουσίασε μια ελαφριά επιβράδυνση, αλλά οι δείκτες απασχόλησης και της αγοράς κατοικιών, για το περασμένο έτος, ήταν θετικοί. Ακόμη και αν δεν υπολογίζαμε την έλλειψη των επιδράσεων των μεγάλων εταιρικών συμφωνιών του 2012, τα ασφάλιστρα ζωής στις ΗΠΑ θα ήταν και πάλι μειωμένα κατά 1,6%».
Η ανάπτυξη των ασφαλίστρων στις προηγμένες αγορές της Ασίας ήταν επίπεδη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντισταθμίζοντας περαιτέρω τις ισχυρές επιδόσεις του ασφαλιστικού κλάδου σε άλλες περιοχές. Η επιβραδυνόμενη αλλά ακόμα σταθερή ανάπτυξη που σημειώθηκε στις περισσότερες αγορές της περιοχής επισκιάστηκε από τη μείωση κατά 12% στη Νότια Κορέα, όπου η εξάλειψη ενός φορολογικού πλεονεκτήματος οδήγησε σε απότομη πτώση στις πωλήσεις προϊόντων ενιαίου ασφαλίστρου.

 

Οι αναδυόμενες αγορές πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη ασφαλίστρων Γενικών κλάδων

Η ανάπτυξη των ασφαλίστρων από ασφαλίσεις κατά Ζημιών επιβραδύνθηκε σε 2,3% το 2013, από 2,7% το 2012, με τα συνολικά ασφάλιστρα, παγκοσμίως, να φτάνουν τα $2.033 δις. Στις αναδυόμενες αγορές, η ανάπτυξη των ασφαλίσεων κατά Ζημιών παρέμεινε ισχυρή στο 8,3% το 2013, από 9,3% το 2012, και παρέμεινε σταθερή σε όλες τις περιοχές, με εξαίρεση την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ). Η επέκταση στην αναδυόμενη Ασία υποστηρίχθηκε από συνεχή ισχυρή ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα. Ο κ. Mahesh Puttaiah, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, σημειώνει: Καθώς οι άνθρωποι γίνονται πλουσιότεροι και αποκτούν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θέλουν να προστατέψουν, ξοδεύουν περισσότερα για την ασφάλισή τους. Αυτό συμβαίνει σε πολλές αναδυόμενες χώρες της Ασίας. Στην Ινδία, όμως, η αύξηση των πωλήσεων Ασφάλισης Περιουσίας επιβραδύνθηκε στο 4,1%, από 8,9% το 2012, λόγω του ασθενέστερου επιχειρηματικού κλίματος και της πιο αδύναμης οικονομίας της.
Όσον αφορά τις προηγμένες αγορές, τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν μόλις 1,1% το 2013, από 1,5% το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο ότι η αγορά στη Δυτική Ευρώπη βρίσκεται ακόμα σε ύφεση, με τα ασφάλιστρά της μειωμένα κατά 0,3%, λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Στην ανεπτυγμένη Ασία, η ανάπτυξη των ασφαλίστρων επιβραδύνθηκε σε 1,7%, από 4,7% το 2012, κυρίως λόγω της απότομης φορολογικής μεταρρύθμισης που επιβλήθηκε και επηρέασε τη Νότια Κορέα.

Στις ΗΠΑ, τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν σταθερά κατά 1,7% και στον Καναδά κατά 3,2%.

Η ανάπτυξη των Γενικών ασφαλίσεων είναι ακόμα περιορισμένη στις ανεπτυγμένες αγορές, από την οικονομική κρίση του 2008. Τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,7% μεταξύ του 2009 και του 2013, ενώ κατά την περίοδο 2003-2007 αυξάνονταν με ετήσιο ρυθμό 1,9%.

 

Αύξηση των ασφαλίστρων Ζωής και Γενικών σε παγκόσμιο επίπεδο

Η ανάπτυξη των ασφαλίστρων Ζωής αναμένεται να συνεχιστεί στις προηγμένες αγορές και να βελτιωθεί στις αναδυόμενες αγορές. Η ενδυνάμωση της οικονομίας και των αγορών εργασίας στις προηγμένες αγορές θα στηρίξει τον κλάδο Ζωής και Γενικών, και η ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές θα κρατηθεί σε ψηλά επίπεδα επίσης. Στον κλάδο ζωής, η Κίνα και η Ινδία θα επιστρέψουν σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Η συνολική κερδοφορία έχει βελτιωθεί και στους δύο κλάδους ασφάλισης. Ωστόσο, οι αποδόσεις των επενδύσεων, ένα σημαντικό συστατικό των εσόδων των ασφαλιστών, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου του πολύ χαμηλού επιπέδου των επιτοκίων από την έναρξη της οικονομικής κρίσης του 2008. Το 2013, τα επιτόκια άρχισαν να ανεβαίνουν ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο και θα συνεχίσουν να έχουν ανοδικές τάσεις μέχρι το 2017. Αυτό θα ωφελήσει τους ασφαλιστές, αλλά μακροπρόθεσμα. Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου ομολόγων μιας κλασικής ασφαλιστικής εταιρείας Ζωής θα συνεχίσει να μειώνεται για δύο με τρία χρόνια, και αυτό επειδή μόνο το 10% του χαρτοφυλακίου ανανεώνεται ετησίως, και τα ομόλογα που εκδόθηκαν πριν από 10 χρόνια έχουν υψηλότερο τοκομερίδιο από αυτά που εκδίδονται σήμερα. Επίσης, η αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου, η οποία είχε διογκωθεί εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων, θα συνεχίσει να μειώνεται καθώς αυξάνονται τα επιτόκια.

 

Προηγούμενο άρθροΟι θέσεις ΠΟΑΔ και ΠΣΣΑΣ για την επαναπιστοποίηση
Επόμενο άρθροH Eurolife ERB παρουσιάζει στους συνεργάτες το Μy Family First