Οικονομικά Μεγέθη

Κρίσιμη χρονιά για τον μετασχηματισμό του Ομίλου AXA

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα του AXA Group για το 2018

• Ακαθάριστα έσοδα €102,9 δισ. αυξημένα κατά 4%
• Κέρδη € 6,2 δισ. αυξημένα κατά 6%
• Κέρδη ανά μετοχή € 2,48 αυξημένα κατά 3%
• Μέρισμα ύψους 1,34 ευρώ ανά μετοχή (θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο), αυξημένο κατά 6% από τη χρήση του 2017,  ανακοίνωσε  ο όμιλος AXA.

«Η AXA είχε ακόμη ένα έτος ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων με αύξηση κερδών κατά 6%, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει ποτέ καταγραφεί, ακόμη και με τη μειωμένη ιδιοκτησία της AXA Equitable Holdings, Inc. και παρά το ασυνήθιστα σοβαρό τέταρτο τρίμηνο όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές», δήλωσε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος της AXA, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

«Επωφελούμενοι από το απλοποιημένο λειτουργικό μας μοντέλο, πετύχαμε σημαντική αύξηση των ακαθάριστων εσόδων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Τα προτιμώμενα τμήματα σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 3%, 5% και 7% αντίστοιχα στις γραμμές ασφάλισης Προστασίας, Περιουσίας και Ατυχημάτων και Υγείας».

«Ο ισχυρός ισολογισμός μας σε συνδυασμό με τις επιτυχημένες επιδόσεις που σημειώνονται στο τρίτο έτος της φιλοδοξίας 2020, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο στην απόφαση να προτείνει μέρισμα ύψους € 1,34 ανά μετοχή, μια αύξηση 6% από πέρυσι, που αντιστοιχεί σε ποσοστό αποπληρωμής 52%. Το 2018 ήταν ένα κρίσιμο έτος στο ταξίδι μετασχηματισμού της AXA, για τη δημιουργία του # 1 P & C Commercial line ασφαλιστή με την εξαγορά της XL Group και την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης IPO του τομέα με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της AXA Equitable Holdings, Inc. Η στρατηγική μας στροφή προς τους  προτιμώμενους κλάδους είναι καθοριστική για το όραμα και τον λόγο ύπαρξής μας, δηλαδή την ενδυνάμωση των ανθρώπων για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή.

Το νέο παγκόσμιο tagline μας, «Know You Can» είναι η απτή έκφραση αυτού του σκοπού». « Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες μας που εργάζονται καθημερινά για να πετύχουν αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα αλλά και οι σημαντικές πρωτοβουλίες μετασχηματισμού. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό θα δημιουργήσει βιώσιμη μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους».

Έσοδα και Νέες εργασίες

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, με ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές,

(i) στην Ευρώπη (+ 3%), ιδίως με αυξημένες πωλήσεις τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ισπανία,

(ii) στη Γαλλία (+ 3%) λόγω της ισχυρής ανάπτυξης της υγείας και της προστασίας

(iii) AXA XL (+ 10%),

(iv) οι Ηνωμένες Πολιτείες (+ 2%) μετά από ισχυρή ανάκαμψη στο δεύτερο μισό των US Life & Savings,

(v) Ασία (+4%)  κυρίως στο Χονγκ Κονγκ και την Ιαπωνία, κυρίως από τον κλάδο Προστασίας,

(vi) Διεθνείς δραστηριότητες (+ 4%) με ισχυρή ανάπτυξη κυρίως στο Μεξικό και την Τουρκία και

(vii) Άλλες εργασίες (+ 3%) κυρίως από υψηλότερες επιδόσεις στην AXA Assistance.

Ο APE (όγκος νέων εργασιών) αυξήθηκε κατά 9%, κυρίως λόγω της Γαλλίας (+ 21%) τωνΗΠΑ (+ 6% Αμοιβαία Κεφάλαια και της Ασίας (+ 5%)

Το περιθώριο NBV μειώθηκε κατά 4.2 μονάδες σε 39,3.

Κέρδη

Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 6% στα €6,2 δισ., αντανακλώντας τις ισχυρές επιδόσεις που καταγράφησαν στις περισσότερες από τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις υψηλότερες φυσικές καταστροφές της AXA XL.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη που αυξήθηκαν κατά 3% σε € 6,5 δισ., αντανακλώντας την αύξηση των υποκείμενων κερδών, αντισταθμίζονται εν μέρει από τα χαμηλότερα καθαρά πραγματοποιημένα κεφαλαιακά κέρδη λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς στα τέλη του 2018.

Τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 66% στα €2,1 δισ. κάτι που οφείλεται κυρίως:

(i) στις απομειώσεις τόσο της υπεραξίας από την AXAEquitableHoldings, Inc. σε μετοχές του Ομίλου (€ -3,0 δισ.) όσο και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη μετατροπή της δραστηριότητας SwissGroupLifebusiness,

(ii) σε υψηλότερο κόστος αναδιάρθρωσης και έκτακτες επιβαρύνσεις, τόσο για την IPO της AXA Equitable Holdings, Inc. όσο και για την εξαγορά της XLGroup, σε συνδυασμό με την

(iii) αρνητική επίδραση από τη μεταβολή στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και παραγώγων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας