Μελέτες

Κλιματική Αλλαγή & Κοινωνική Κρίση οι κορυφαίοι κίνδυνοι παγκοσμίως για το 2022

Οι κλιματικοί κίνδυνοι κατακλύζουν τις ανησυχίες παγκοσμίως, καθώς ο κόσμος πλέον εισέρχεται στο τρίτο έτος της πανδημίας. Σύμφωνα με το Global Risks Report 2022, καθώς οι κορυφαίοι μακροχρόνιοι κίνδυνοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, οι κορυφαίοι βραχυχρόνιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν ανησυχίες όπως οι κοινωνικοί διαχωρισμοί, η κρίση του βιοτικού επιπέδου και η κατάρρευση της ψυχικής υγείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την πλειοψηφία των ειδικών, μια παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη θα είναι ασταθής και δυσανάλογη μέσα στην επόμενη τριετία.

Στη 17η έκδοσή της, η έκθεση ενθαρρύνει τους ηγέτες να σκέφτονται πέραν του τριμηνιαίου κύκλου αναφοράς, να δημιουργούν πολιτικές διαχείρισης κινδύνων καθώς και να σχεδιάζουν το πλάνο δράσης των επόμενων ετών. Διερευνά τέσσερις τομείς αναδυόμενων κινδύνων: την κυβερνοασφάλεια, τον ανταγωνισμό για το Διάστημα, την άτακτη κλιματική μετάβαση και τις μεταναστευτικές πιέσεις, κάθε ένας από τους οποίους χρήζει παγκόσμιας συνεργασίας για την επιτυχημένη διαχείριση του.

«Οι αναταράξεις στην υγεία και την οικονομία επιφέρουν σημαντικές κοινωνικές διαβρώσεις. Αυτό δημιουργεί εντάσεις σε μια περίοδο που η συνεργασία εντός των κοινωνιών και μεταξύ της παγκόσμιας κοινότητας είναι θεμελιώδης ώστε να διασφαλιστεί μια πιο ενιαία και ταχεία παγκόσμια ανάκαμψη. Οι παγκόσμιοι ηγέτες οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υιοθετήσουν μια συντονισμένη προσέγγιση που να αφορά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αδυσώπητες παγκόσμιες προκλήσεις και να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα ενόψει της επόμενης κρίσης», δήλωσε η Saadia Zahidi, Managing Director, World Economic Forum.

Η Carolina Klint, Risk Management Leader, Continental Europe, Marsh, αναφέρει: «Καθώς οι εταιρείες ανακάμπτουν από την πανδημία, σωστά εστιάζουν στην οργανωτική ανθεκτικότητά τους και στα ESG διαπιστευτήριά τους. Με τις κυβερνοαπειλές να μεγεθύνονται πια ταχύτερα από την ικανότητα μας να τις εξαλείψουμε μόνιμα, είναι σαφές ότι δεν αρκεί ούτε η ανθεκτικότητα ούτε η διακυβέρνηση, χωρίς αξιόπιστα και εξελιγμένα σχέδια διαχείρισης κινδύνου. Παρομοίως, οι οργανισμοί πρέπει να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους του Διαστήματος, ιδιαίτερα τον κίνδυνο για τους δορυφόρους από τους οποίους εξαρτόμαστε ολοένα και περισσότερο, δεδομένης της αύξησης των γεωπολιτικών βλέψεων και εντάσεων».

Ο Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group, δήλωσε: «Η κλιματική κρίση παραμένει η μεγαλύτερη μακροχρόνια απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η αποτυχία δράσης για την κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να συρρικνώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά ένα έκτο και οι δεσμεύσεις που λήφθηκαν στο COP26 εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για την επίτευξη του στόχου του 1,5 C. Δεν είναι αργά για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να δράσουν αναφορικά με αυτούς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και να ξεκινήσουν μια καινοτόμο, καθορισμένη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση, για την προστασία των οικονομιών και των ανθρώπων».

Η έκθεση κλείνει με σκέψεις σχετικά με τη δεύτερη χρονιά της πανδημίας COVID-19, παρέχοντας νέα δεδομένα για την ανθεκτικότητα σε εθνικό επίπεδο. Η έκθεση βασίζεται στις κοινότητες των ειδικών πάνω στους κινδύνους του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ – την κοινότητα Chief Risk Officers και το Παγκόσμιο Μελλοντικό Συμβούλιο για Συνοριακούς Κινδύνους – για να προσφέρουν πρακτικές συμβουλές σε οργανισμούς για την εφαρμογή της ανθεκτικότητας.

Το Global Risks Report 2022 συντάχθηκε με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Επιτροπής Risk Advisory του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Επίσης οφείλεται στη συνεχή συνεργασία με τους Στρατηγικούς Συνεργάτες, Marsh McLennan, SK Group και Zurich Insurance Group, καθώς και τους ακαδημαϊκούς συμβούλους του Oxford Martin School (University of Oxford), του National University of Singapore και του Wharton Risk Management and Decision Processes Center (University of Pennsylvania).

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας