Διεθνή

Κέρδη €412 εκατ. για την ERGO το 2018

Η ERGO ανακοίνωσε για το 2018 κέρδη ύψους €412 εκατ. (έναντι €273 εκατ. το 2017), υπερβαίνοντας έτσι τον αρχικό στόχο των €250-300 εκατ.

Στο τέταρτο τρίμηνο η ERGO κατέγραψε κέρδη ύψους €53 εκατ., έναντι €48 εκατ. το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα €17,8 δις (€17,55 δις).

Το combined ratio στον κλάδο Περιουσίας – Ατυχημάτων της Γερμανίας ανήλθε σε 96,0% (97,5%) για το σύνολο του έτους και 97,9% (100,3%) για το τέταρτο τρίμηνο.

Το combined ratio της ERGO International βελτιώθηκε στο πολύ καλό 94,6% (95,3%) για ολόκληρο το έτος, κυρίως λόγω των θετικών εξελίξεων στην Πολωνία, και ανήλθε σε 94,5% (94,7%) για το τέταρτο τρίμηνο.

€2,3 δις κέρδη για τον όμιλο Munich Re

Ο όμιλος Munich Re, στον οποίο ανήκει η ERGO, ανακοίνωσε για το 2018 κέρδη ύψους €2,3 δις (έναντι €392 εκατ. το 2017) και €238 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο.

Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που καταγράφηκαν από τον Όμιλο το 2018 ήταν €49.064 εκατ. και κατά συνέπεια περίπου στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος (€49.115 εκατ.).

Η πτώση των αντασφαλίστρων στους κλάδους ζωής και υγείας, η οποία οφειλόταν στη λήξη ή στην αναδιάρθρωση μεγάλων συμβάσεων κεφαλαίου, αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την εν μέρει ισχυρή αύξηση στον κλάδο αντασφάλισης περιουσίας-ατυχημάτων.
Το τεχνικό αποτέλεσμα της αντασφάλισης ζωής και υγείας (συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος από επιχειρήσεις που δεν αναγνωρίζονται στο τεχνικό αποτέλεσμα λόγω μη σημαντικής μεταφοράς κινδύνου), ανήλθε σε €584 εκατ. και ήταν σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο των €475 εκατ. τουλάχιστον.

Ο τυφώνας Jebi (με απώλειες περίπου €440 εκατ.) και οι δύο πυρκαγιές στην Καλιφόρνια τον Νοέμβριο (με απώλειες περίπου €430 εκατ.), οι πιο δαπανηρές φυσικές καταστροφές το 2018, διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα του κλάδου αντασφάλισης περιουσίας-ατυχήματος σε €1.135 εκατ. (–€476 εκατ.).

Με την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Munich Re, το μέρισμα θα ανέλθει σε €9,25 ανά μετοχή.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι τιμές αντασφάλισης παρέμειναν σταθερές στις ανανεώσεις του Ιανουαρίου.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας