Μελέτες

Kaspersky: Κατά μέσο όρο 1.700 αναρτήσεις με εταιρικά δεδομένα στο darkweb ανά μήνα

Η ομάδα του Kaspersky Digital Footprint Intelligence έχει φέρει στην επιφάνεια τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν 40.000 δημοσιεύσεις στο dark web σχετικά με την πώληση εταιρικών εσωτερικών πληροφοριών. Αυτές οι αναρτήσεις – που δημιουργούνται από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο – χρησιμοποιούνται για την αγορά, πώληση ή διανομή δεδομένων που έχουν κλαπεί από διάφορες εταιρείες μέσω κυβερνοεπιθέσεων. Ο αριθμός των αναρτήσεων που προσφέρουν πρόσβαση σε εταιρικές υποδομές σημείωσε αύξηση 16% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, κάθε τρίτη εταιρεία αναφέρεται σε αναρτήσεις στο dark web που σχετίζονται με τις πωλήσεις δεδομένων ή πρόσβασης.  

Οι ειδικοί του Kaspersky Digital Footprint Intelligence παρατήρησαν κατά μέσο όρο 1.731 μηνύματα στο dark web τον μήνα σχετικά με την πώληση, αγορά και διανομή εταιρικών εσωτερικών βάσεων δεδομένων και εγγράφων, συνολικά σχεδόν 40.000 μηνύματα μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Νοεμβρίου 2023. Οι πόροι που παρακολουθούνται περιλάμβαναν φόρουμ στο dark web, ιστολόγια, καθώς και σκιώδη κανάλια Telegram.

Kaspersky: Κατά μέσο όρο 1.700 αναρτήσεις με εταιρικά δεδομένα στο darkweb ανά μήνα
Διανομή των μηνυμάτων στο dark web που σχετίζονται με την πώληση, αγορά ή διανομή εταιρικών δεδομένων, Ιανουάριος 2022 – Νοέμβριος 2023.

Μια άλλη κατηγορία δεδομένων που είναι διαθέσιμη στο dark web είναι η πρόσβαση σε εταιρικές υποδομές που επιτρέπουν στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να αγοράσουν προϋπάρχουσα πρόσβαση σε μια εταιρεία, επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να εξορθολογήσουν τις προσπάθειές τους. Σύμφωνα με την έρευνα της Kaspersky, περισσότερα από 6.000 μηνύματα στο dark web έχουν διαφημίσει τέτοιες προσφορές από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2023. Επί του παρόντος, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου προσφέρουν όλο και περισσότερο πρόσβαση, με τον μέσο αριθμό αντίστοιχων μηνιαίων μηνυμάτων να σημειώνει αύξηση της τάξης του 16% από 246 το 2022 σε 286 το 2023. Ενώ ο αριθμός των μηνυμάτων μπορεί να μην φαίνεται υψηλός, δεν μειώνει το πιθανό μέγεθος του ζητήματος. Με την επικείμενη απειλή των επιθέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού το επόμενο έτος, ακόμη και οι παραβιάσεις που στοχεύουν μικρότερες εταιρείες θα μπορούσαν να κλιμακωθούν για να επηρεάσουν πολλά άτομα και επιχειρήσεις παγκοσμίως.

«Δεν περιέχει κάθε μήνυμα στο dark web νέες και μοναδικές πληροφορίες. Ορισμένες προσφορές μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενες. Για παράδειγμα, όταν ένας κακόβουλος παράγοντας στοχεύει να πουλήσει γρήγορα δεδομένα, μπορεί να τα δημοσιεύσει σε διαφορετικά φόρουμ για να προσεγγίσει ένα μεγαλύτερο κοινό πιθανών εγκληματικών αγοραστών. Επιπλέον, ορισμένες βάσεις δεδομένων ενδέχεται να συνδυαστούν και να παρουσιαστούν ως νέες. Για παράδειγμα, υπάρχουν “combolists” – βάσεις δεδομένων που συγκεντρώνουν πληροφορίες από διάφορες βάσεις δεδομένων που διέρρευσαν προηγουμένως, όπως κωδικούς πρόσβασης για μια συγκεκριμένη διεύθυνση email», εξηγεί η κα Anna Pavlovskaya, ειδικός στο Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

Kaspersky: Κατά μέσο όρο 1.700 αναρτήσεις με εταιρικά δεδομένα στο darkweb ανά μήνα
Παράδειγμα προσφοράς «Combolist»

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των επιχειρήσεων παγκοσμίως, οι ειδικοί του Kaspersky Digital Footprint Intelligence παρακολούθησαν αναφορές 700 τυχαίων εταιρειών που σχετίζονται με εταιρικά δεδομένα που διακυβεύτηκαν το 2022, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με ψηφιακές απειλές που προέρχονται από το dark web.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι 233 οργανισμοί – μία στις τρεις εταιρείες – αναφέρθηκαν σε αναρτήσεις dark web που σχετίζονται με την παράνομη ανταλλαγή δεδομένων. Αυτές οι αναφορές αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα όπως παραβιάσεις δεδομένων, πρόσβαση σε υποδομή ή παραβιασμένους λογαριασμούς.

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συζητήσεις στο dark web παρουσιάζονται στο Securelist, ενώ ο ιστότοπος Kaspersky Digital Footprint Intelligence παρέχει ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για τον χειρισμό περιστατικών που σχετίζονται με διαρροές. Για να αποφύγετε απειλές που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων, αξίζει να εφαρμόσετε τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

  • Ο ταχύς εντοπισμός και η αντιμετώπιση παραβιάσεων δεδομένων είναι ουσιαστικής σημασίας. Όσοι αντιμετωπίζουν κρίση θα πρέπει να ξεκινήσουν επαληθεύοντας την πηγή της παραβίασης, διασταυρώνοντας εσωτερικά δεδομένα και αξιολογώντας την αξιοπιστία των πληροφοριών. Ουσιαστικά, μια εταιρεία πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία για να επιβεβαιώσει ότι η επίθεση συνέβη και ότι τα δεδομένα έχουν παραβιαστεί.
  • Η συνεχής παρακολούθηση του dark web επιτρέπει τον εντοπισμό τόσο ψεύτικων όσο και πραγματικών αναρτήσεων που σχετίζονται με παραβιάσεις, καθώς και την παρακολούθηση αιχμών κακόβουλης δραστηριότητας. Δεδομένης της έντασης πόρων της παρακολούθησης του dark web, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες συχνά αναλαμβάνουν αυτήν την ευθύνη.
  • Είναι ωφέλιμο να προετοιμάσετε ένα επικοινωνιακό πλάνο εκ των προτέρων για να αλληλεπιδράσετε με πελάτες, δημοσιογράφους και κυβερνητικές υπηρεσίες.
  • Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών που περιλαμβάνουν καθορισμένες ομάδες, κανάλια επικοινωνίας και πρωτόκολλα επιτρέπει τον άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό τέτοιων περιστατικών όταν συμβαίνουν.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας