Καλά αποθεματοποιημένη η ασφάλιση σκαφών αναψυχής

396

Αύξηση κατά 6,0% κατέγραψαν το 2014 οι κλάδοι ασφάλισης σκαφών αναψυχής, ενώ η μελέτη της εξέλιξης των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου δείχνει ότι ο κλάδος είναι καλά αποθεματοποιημένος.

Τα παραπάνω προκύπτουν από  τη μελέτη που εκπόνησε η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας Υποεπιτροπής ασφαλίσεων σκαφών και αεροσκαφών της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών.

Η έρευνα για τη συγκέντρωση των δεδομένων έγινε με αναμορφωμένο ερωτηματολόγιο το οποίο εξέταζε τις ζημίες σε πλήθος, αιτία και ποσό. Είκοσι ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες εκτιμάται ότι εκπροσωπούν περίπου το 96,3% της παραγωγής ασφαλίστρων του αθροίσματος των κλάδων 6.Πλοίων και 12.Αστικής ευθύνης πλοίων.

Κατά τη διάρκεια του 2014, οι κλάδοι ασφάλισης σκαφών αναψυχής, δηλαδή των κλάδων 6.Πλοίων και 12.Αστικής ευθύνης πλοίων έφθασαν τα €11,5 εκατ. και τα €7,2 εκατ. αντιστοίχως, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,0% και 18,0% σε σχέση με το 2013. Αντιθέτως, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών μειώθηκε κατά 10,5%, ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) μειώθηκε κατά 1,2%.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων σκαφών είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής, ενώ τα επαγγελματικά σκάφη αναλογικά υπερέχουν στις αποζημιώσεις. Ως τρόπο κίνησης,  η πλειοψηφία των ασφαλισμένων σκαφών διαθέτει μηχανοκίνηση, αλλά τα ιστιοπλοϊκά σκάφη έχουν μεγαλύτερη μέση ασφαλιζόμενη αξία.

Η μέση ζημία αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες των σκαφών, ιδιαιτέρως δε στα επαγγελματικά με πλήρωμα. Ταυτόχρονα, υπήρξε μεγάλη μείωση στη μέση συχνότητα ζημίας στα επαγγελματικά σκάφη με πλήρωμα.

Οι κύριες αιτίες καταβολής αποζημιώσεων έχουν σχέση με μηχανικές βλάβες (15,7%), η κλοπή (12,0%) και η πρόσκρουση/σύγκρουση (11,4%). Το ποσοστό των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα είναι 13,7%.

Η μέση αποζημίωση, η οποία αυξήθηκε από 7,7 χιλ. € στα 16,3 χιλ. € συνολικά. Η παρατηρούμενη αύξηση οφείλεται κυρίως στα αίτια της φωτιάς/έκρηξης καθώς και της αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες.

Από τη μελέτη της εξέλιξης των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο κλάδος φαίνεται καλά αποθεματοποιημένος.

Περισσότερα για τη μελέτη της ΕΑΕΕ εδώ.

Προηγούμενο άρθροΕντυπωσιακή η εξέλιξη του σχεδίου “Genesis” της Interamerican
Επόμενο άρθροWebinar για τη διεύρυνση αναγκών ως βάση μιας επιτυχημένης πώλησης