Interlife: Δυναμική ανοδική πορεία το 2021

738

Στα σημαντικά γεγονότα της τρέχουσας χρονιάς, την αύξηση των οικονομικών μεγεθών της INTERLIFE το εννεάμηνο του 2021, τους δείκτες και τα μεγέθη παραγωγής, την ΕΚΕ και τη θέση της εταιρείας στην αγορά αναφέρθηκε, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., κ. Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης.

Κορυφαίο γεγονός της χρονιάς, όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, χαρακτήρισε ο κ. Βοτσαρίδης την είσοδο της Εταιρείας στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ τον Ιανουάριο του 2021. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εκλογή, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τον Ιούνιο 2021, 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νέο Νόμο 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αλλά και στην απόφαση της Γεν. Συνέλευσης για διανομή Μερίσματος 0,12 € ανά μετοχή.

Τέλος, επεσήμανε ότι σύμφωνα με το από 24/11/2021 Δελτίο Τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τίτλο: Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών Χ.Α., η INTERLIFE αναμένεται να εισαχθεί την 17/12/2021 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης στο ΔΕΙΚΤΗ ATHEX ESG.  

Σημειώνεται ότι μέσω του δείκτη ESG καταγράφονται οι εταιρικές επιδόσεις σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα Οικονομικά Μεγέθη (9μηνο 2021)

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE, ισχυρή άνοδο σημείωσαν όλα τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας στο εννεάμηνο του 2021.

Συγκεκριμένα, στο 9μηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021 τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (Παραγωγή) αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και ανήλθαν στο ποσό των €55,56 εκατ., έναντι €50,65 εκατ. το 9μηνο του 2020. 

Τα Έσοδα Επενδύσεων και Λοιπά Έσοδα ανήλθαν στα €7,94 εκατ., έναντι ζημίας €4,09 εκατ. το εννεάμηνο του 2020  

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα €13,22 εκατ., έναντι €5,91 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 123,7%.

Τα Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €13,45 εκατ., έναντι €6,15 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν στα €10,31 εκατ., έναντι €4,48 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένα κατά 130,33%

Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα €247,83 εκατ., έναντι 228,01 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 8,7%).

Τα Αποθέματα ανήλθαν στα €138,04 εκατ., έναντι €125,58 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2020 (αύξηση 9,9%). 

Το σύνολο του Ενεργητικού, ανήλθε στα €270,89 εκατ., έναντι €249,27 εκατ. την 31/12/2020 (αύξηση 8,66%).

Η Εταιρεία διένειμε Μέρισμα €2,22 εκατ., ήτοι €0,12 ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, μετά τη διανομή Μερίσματος, τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €117,63 εκατ. από €109,54 εκατ. την 31/12/2020 (αύξηση 7,4%). 

Το Προσωπικό της Εταιρείας ανερχόταν την 30/09/21 σε 140 άτομα. Σε επίπεδο συνδεδεμένων Εταιρειών με την INTERLIFE  απασχολούνται επιπλέον 42 άτομα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία έχει μηδενικό Δανεισμό από την ίδρυσή της έως σήμερα.

ΔΕΙΚΤΕΣ

Ο Δείκτης SCR ανήλθε στις 30/9/2021 στο 177,08%, έναντι 145,17% στις 30/9/2020.

Ο Δείκτης MCR ανήλθε στις 30/9/ 2021 στο 656,74%, έναντι 580,67% στις 30/09/2020.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλλιώς» που υλοποιεί η INTERLIFE με κίνητρο την απόδοση αξίας, η Εταιρεία το 2021 στήριξε την Κοινωνία με τη διάθεση τριών τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία και φορείς για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και την ανακούφιση όσων πλήττονται λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία της νόσου Covid-19. Παράλληλα, συνέχισε να στηρίζει ως χορηγός την ΕΛΕΠΑΠ, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Β. Ελλάδος, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, το ΚΜΟΠ για το πρόγραμμα «Live Without Bullying», το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, Αθλητικά σωματεία και φορείς, την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» κ.α.

Το Κοινωνικό πρόσωπο της INTERLIFE περιγράφεται αναλυτικά στον τελευταίο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 2021 και είναι διαθέσιμος εδώ.

Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, εκτιμά ότι, όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, ο θετικός ρυθμός θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρήσης 2021. Επιπτώσεις στα θεμελιώδη Οικονομικά Μεγέθη και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 δεν έχουν διαπιστωθεί.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Αναδείχθηκε “Superbrand” Εταιρεία
Επόμενο άρθροΣυμβουλές της Kaspersky για προστασία των προσωπικών δεδομένων στο meta-universe