Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2022

Αύξηση Ασφαλίστρων, Ενεργητικού, Επενδύσεων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα του 2022, στη διάρκεια του οποίου η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α., παρά τις δυσμενείς συνθήκες που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές διαταραχές στην Ευρώπη και ο υψηλός πληθωρισμός, επέδειξε ισχυρή θωράκιση, ενώ, παράλληλα, ενίσχυσε την Εταιρική Διακυβέρνηση και προώθησε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Κατόπιν τούτων, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τη Διανομή Μερίσματος 0,12 ευρώ/μετοχή (ίδιο με την περυσινή χρονιά), με το συνολικό ποσό του Μερίσματος να διαμορφώνεται σε €2,22 εκατ.

Αναλυτικότερα, τα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρείας, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που κοινοποιήθηκε στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Κύπρου, έχουν ως εξής:

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα €82,54 εκατ. (+10,33%), έναντι €74,82 εκατ. της προηγούμενης Χρήσης, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα €79,46 εκατ. (+12,01%), έναντι €71 εκατ. το 2021. Ζημίες προ φόρων €7,97 εκατ. σημείωσε η Εταιρεία, έναντι Κερδών €18,12 εκατ. το 2021, προερχόμενες αποκλειστικά από το επενδυτικό αποτέλεσμα (το Ασφαλιστικό Αποτέλεσμα έκλεισε με Κέρδη ύψους €4,33 εκατ.). Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €113,34 εκατ., έναντι €122 εκατ. το 2021 (-7,06%).

Το Ενεργητικό ανήλθε σε €278,16 εκατ., έναντι €273,81 εκατ. το 2021 (+1,59%).

Τα Αποθέματα έφθασαν τα 151,53 εκατ., έναντι €137,4 εκατ. το 2021 (+ 10,29%).

Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε €249,62 εκατ., έναντι €242,10 εκατ. το 2021 (+3,11%). Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στις 31/12/2022 αφορούσαν: 13% σε Ακίνητα, 33% σε Ομόλογα, 17% σε Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 23% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 5% σε Εισηγμένες Μετοχές και 9% σε Μετρητά Διαθέσιμα Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων.

Ιδιαίτερα υψηλές χαρακτηρίζονται οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρείας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 702%, ενώ ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 180%.

Σε ό,τι αφορά την Παραγωγή Νέων Προϊόντων, το 2022, η Εταιρεία δημιούργησε το Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίδιων PETcare, το Πρόγραμμα Ασφάλισης Εκδήλωσης EVENT Protection και δύο Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης το TRAVEL Care Plus και το TRAVEL Business Care.

Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η INTERLIFE συνέχισε την υλοποίηση του Προγράμματος «προσφέρω …αλλιώς», στο πλαίσιο του οποίου στηρίζει την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, την ΕΛΕΠΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ (για το πρόγραμμα «Live Without Bullying»), το Σωματείο ΣΥΖΩΗ, την περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση Καλλιστώ, και αθλητικά Σωματεία και Ομίλους σε όλη την Ελλάδα, ενώ προχώρησε στην παροχή 1,6 τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕΑΕΕ: Υποτροφίες σε φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του ΠΑ.ΠΕΙ.
Επόμενο άρθροInsurance Europe: Η IDD λειτουργεί καλά επικεντρωμένη στον καταναλωτή